עמוד:א49

מלכנו , לעולם ועד . וכל-החיים יודוך סלה , ויהללו ויברכו את-שמך הגדול , באמת , לעולם כי טוב , האל ישועתנו ועזרתנו סלה , האל הטוב . ברוך אתה יהוה , הטוב שמך ולך נאה להודות . ברכת שלום : שים שלום טובה וברכה , חיים , חן וחסד , צדקה ורחמים , עלינו ועל כל-ישראל עמך . וברכנו אבינו , כלנו כאחד באור פניך , כי באור פניך נתת לנו יהוה אלהינו , תורה וחיים , אהבה וחסד , צדקה ורחמים , ברכה ושלום . וטוב בעיניך לברכנו ולברך את- כל- עמך ישראל ברב עז ושלום . ברוך אתה יהוה , המברך את עמו ישראל בשלום . קונה הכל = בורא הכל משיב = גורם לרוח לנשוב קדושים = מלאכים חונן = נותן ענינו = הסבל שלנו תבואתה = היבול שלה שא נס = הרם דגל זדים = עושי רע תמגר = תשמיד יהמו = יתעוררו חלקנו = גורלנו תכין = תקים צמח דוד = המשיח דביר = המקדש סלה = “ אמן” , “ . ”לעד

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר