עמוד:א42

ברכות ההודיה תפילת שמונה עשרה מסתיימת בשלוש ברכות הודיה . קראו אותן . . 1 למי ועל מה אתם מעוניינים להודות ? . 2 האם אתם נוהגים להודות לאנשים שמסביבכם העושים למענכם ? במידה וכן ספרו כיצד אתם מרגישים באותו רגע , במידה ולא הסבירו מדוע . . 3 על מה מודה המתפלל תפילת "שמונה ? "עשרה כתבו לפחות שלושה דברים . . 4 האם ברכות ההודיה משקפות את זהותכם האמונית ? הסבירו . ברכת "שים שלום" " שים שלום טובה וברכה , חיים חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך . ברכנו אבינו כלנו כאחד באור פניך , כי באור פניך נתת לנו ה' אלהינו תורת חיים ואהבת חסד , וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום . וטוב יהיה בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך . ברוך אתה ה' המברך את עמו ישראל בשלום " . ברכה זו היא הברכה האחרונה , שחותמת את "תפילת שמונה . "עשרה . 1 מהי לדעתכם הכוונה באמירה "שים שלום ... על כל ישראל ? "עמך . 2 איך יבוא לידי ביטוי אותו שלום בעם ישראל ? . 3 האם הברכה הזו עולה בקנה אחד עם הברכה הקודמת שלמדנו – ברכת המינים ? לאחר שהעמקנו ב"תפילת שמונה עשרה" ענו על השאלות הבאות : . 1 מדוע הברכות נאמרות בלשון רבים ? . 2 אילו הייתם אתם מנסחים תפילה , החוזרת שלוש פעמים ביום , עבור עצמכם , האם הייתם מנסחים אותה בלשון יחיד או בלשון רבים ? בתחילת היחידה כתבתם את “ תפילת שמונה עשרה” שלכם . כעת לאחר שלמדתם את “ תפילת שמונה עשרה” המסורתית , חזרו שוב אל הברכות האישיות שלכם וראו האם יש דברים שתרצו לשנות , להחליף , לגרוע . כתבו מחדש את הברכה היומית שלכם החליטו על מה אתם מודים ? ממי אתם מבקשים ? את מה אתם מבקשים ? ואת מי או מה אתם רוצים להלל ? וזכרו - הברכות צריכות לשקף את תפיסת עולמכם ואת זהותכם האישית והקהילתית .

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר