עמוד:א39

חלקי התפילה ברכות השבח קראו את ברכות השבח- ברכת האבות , ברכת גבורות האל ( הנקראת גם תחיית המתים ) וברכת קדושת האל : תזכורת : התפילה בשלמותה נמצאת בסוף החוברת . . 1 על מה מודים בברכות אלו ? . 2 אילו תכונות מייחסים לאל בברכות אלו ? . 3 האם ברכות אלו מתיישבות עם זהותכם ותפיסת עולמכם ? הסבירו . ברכת אבות " ב רו ך את ה ה' אלו הינו ואל הי אבו תינו , אל הי אבר ה ם , אל הי יצח ק , ואל הי י עק ב , ה אל ה ג דו ל , ה גיב ו ר וה נ ו ר א , אל ע ליו ן , ג ו מל חס דים טו בים , וק נה ה כ ל , וזו כר ח סדי א בו ת ו מביא ג ו אל לבני בניה ם למ ע ן שמו באהב ה . מ ל ך עו זר ו מו שיע ו מ גן . ב רו ך את ה , 'ה מ גן אבר ה ם " . . 1 מדוע הפניה הראשונית אל אלוהים פותחת באזכור אבות האומה ? איזה רגש מבקשים לייצר אצל השומע ? . 2 לפניכם הברכות משני סידורים נוספים . מצאו מה התווסף ומה שונה בכל אחד מהנוסחים השונים . . 3 מה היתה מטרת עורכי הסידורים שהרחיבו את הברכות ? ברכת האבות והאמהות" העבודה שבלב" סידור תפילה רפורמי ברוך אתה ה’ אלוהינו ואלהי אבותינו ( ואימותינו , ( אלהי אברהם , יצחק ויעקב , אלהי שרה , רבקה , רחל ולאה , האל הגדול הגבור והנורא , אל עליון , גומל חסדים טובים , וקונה הכל , וזוכר חסדי אבות ( ורחמי אמהות ) ומביא גאלה לבני בניהם למען שמו באהבה . מלך עוזר ומושיע ומגן . ברך אתה ה’ מגן אברהם ופוקד שרה . ברכת האבות והאמהות" ואני תפילתי" סידור תפילה קונסרבטיבי ברוך אתה יהוה , אלהינו ואלהי אבותינו ואמותינו , אלהי אברהם , אלהי יצחק , ואלהי יעקב אלהי שרה , אלהי רבקה , ואלהי לאה , האל הגדול הגבור והנורא , אל עליון , גומל חסדים טובים , וקונה הכל , וזוכר חסדי אבות ואמהות , ומביא גאלה לעמו ישראל למען שמו באהבה " הנני מוכן ומזומן לקים מצות עשה של ספירת העומר" באמירה זו מכריז המתפלל שהוא מתחיל את פירת העומר . ספירת העומר היא ספירת 49 שבין חג הפסח לחג שבועות . אלה מספר הימים שעברו מהקרבת קורבן העומר , שהוקרב ביום השני של חג הפסח - “ ממחרת השבת . “

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר