עמוד:א38

קראו את תפילת "שמונה עשרה" מהסידורים , שהבאתם לכיתה . שימו לב ! ישנם שינויים בין הברכות בסידורים השונים , אך לא נעמוד כעת על ההבדלים ביניהם . התפילה נמצאת גם בסוף החוברת בנוסח הספרדי . התפילה כוללת בתוכה תשע עשרה ברכות : שבח - שלוש הברכות הראשונות , מטרתן שבח לה' כהקדמה לתפילה : ברכת אבות , ברכת גבורות , ברכת קדושת . 'ה בקשה - ברכת חונן הדעת , ברכת תשובה , ברכת סליחה , ברכת גאולה , ברכת רפואה , ברכת השנים , ברכת קיבוץ גלויות , ברכת המשפט , ברכת המינים , על הצדיקים , ברכת ירושלים , מצמיח קרן ישועה , שומע תפילה . הודיה - ברכת עבודה , ברכת הודייה , ברכת שים שלום . . 1 בחרו ברכת שבח אחת , ברכת הודאה אחת ושלוש ברכות בקשה וכתבו אותן במילים שלכם . " אמר רב יהודה : לעולם אל ישאל אדם צרכיו לא בשלוש ראשונות ולא בשלוש אחרונות אלא באמצעיות . דאמר רבי חנינא : ראשונות דומה לעבד שמסדר שבח לפני רבו , אמצעיות דומה לעבד שמבקש פרס מרבו , אחרונות דומה לעבד שקבל פרס מרבו ונפטר והולך . "לו תלמוד הבבלי , מסכת ברכות , דף ל”ד א’ אל ישאל = אל יבקש בשלוש = בשלוש ברכות ונפטר = נפרד לשלום . 2 הסבירו , למה התכוון רבי חנינא בדבריו ? . 3 מה אתם יכולים ללמוד מדבריו , לחייכם כיום ? " תפילה לשלום - "ירושלים תפילה זו נאמרת על ירושלים בהקשרים שונים בסידורים השונים . היא מבוססת על מזמור קכ"ב בספר תהילים , ומתארת את שירת העולים לרגל לירושלים ואת מחשבותיהם , תקוותיהם ותפילותיהם : "יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך . " :

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר