עמוד:א34

קריאת שמע קריאת שמע היא תפילה , הנאמרת בשתיים מתוך שלוש התפילות היומיות , בקהילות בהן נהוג להתפלל , וכוללת שלוש פרשיות – פרשת שמע , פרשת והיה אם שמוע ופרשת ציצית . שתי הפרשיות הראשונות של קריאת שמע נמצאות בקלף שבתפילין ובמזוזה . ביחידה זו נברר מה משמעותה של פרשיית שמע עבורנו , ונכיר את מעמדה המיוחד עבור יהודים בתקופות שונות . הביטוי "שמע ישראל" מופיע גם במקומות נוספים : ( דברים ה , : ) 1 ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אלהם שמע ישראל את החקים ואת המשפטים אשר אנכי דבר באזניכם היום ולמדתם אתם ושמרתם לעשתם . ( דברים כ ( 3 2 והיה כקרבכם אל המלחמה ונגש הכהן ודבר אל העם . ואמר אלהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על איביכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם . אל ירך - שלא יהיה רך , כלומר רגיש ומפחד תיראו – תפחדו תחפזו – תחרדו , תפחדו מאוד תערצו מפניהם – תיבהלו מהם לפניכם שלוש הפרשיות , קראו אותן וענו על השאלות המופיעות אחריהן . פרשת שמע שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד . ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך . והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך . ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך . וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך . וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך . ספר דברים , פרק , ’ו פסוקים 4-9 מאדך = מלשון מאוד , כלומר , לאהוב את אלוהים אהבה גדולה . טטפת ( קוראים : טוטפות ) = לא ידוע מהו הפירוש המדויק של המילה , אלא רק ידוע שלאורך דורות יש כאלה שפירשו את המילה טוטפות כציווי לכרוך תפילין בקופסא על המצח בין העיניים . . 1 מה משמעות הביטוי "שמע ישראל" עבורכם ? . 2 למה לדעתכם התכוון כותב הביטוי "שמע ישראל" ? 3 . בפרשת שמע אלוהים מצווה על האדם לאהוב אותו – האם לדעתכם ניתן לאהוב בלשון ציווי ? . 4 מדוע מבקש האל את אהבת האדם ? . 5 פרשת שמע מופיעה מיד לאחר עשרת הדברות , והייתה מחלוקת בנוגע לפירוש המילים " הדברים האלה" – האם הן מתייחסות לאהבה לאלוהים או לעשרת הדברות . נסו להסביר את מהות המחלוקת ( רמז : מה בעצם מבקשים לזכור . ( . 6 אם הייתם עורכים מחדש את הסידור האם הייתם מכניסים את עשרת הדברות לפני קריאת שמע ? . 7 הטקסט נקרא 'שמע – ' מי השומע ומה הוא שומע ? מומלץ לקרוא את פרק ה בספר דברים . הפרשה הראשונה , פרשת שמע , מופיעה בספר דברים מיד אחרי עשרת הדיברות . מכאן עולה השאלה האם המשפט "והיו הדברים האלה" מתייחס לעשרת הדיברות , או לכל התורה כולה . בבית המקדש היה נהוג לקרוא את עשרת הדיברות ומיד אחריהם את פרשת שמע . באותה עת פעלו גם כתות ( קבוצות דתיות ) שקידשו את עשרת הדברות והעדיפו אותן על פני יתר המצוות , ומשום כך הפסיקו עם הנוהג הזה .

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר