עמוד:א22

" תפילת הציבור , נשמעת תמיד ; ואפילו היו בהן חטאים = [ בתוך הציבור יש גם אנשים חוטאים , ] אין הקדוש ברוך הוא מואס תפילתן של רבים . לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור , ולא יתפלל יחידי , כל זמן שיכול להתפלל בציבור . ולעולם ישכים אדם ויעריב לבית הכנסת , שאין תפילתו של אדם נשמעת בכל עת , אלא בבית הכנסת . וכל מי שיש לו בית הכנסת בעירו , ואינו נכנס לתוכה להתפלל נקרא שכן רע " . הרמב"ם משנה תורה , הלכות תפילה , פרק ח , הלכה א . . 1 מדוע קבעו חכמי ישראל שהתפילות צריכות להיות ציבוריות ? . 2 במציאות חייכם – מתי , לדעת הרמב"ם , תיחשבו לשכן טוב ומתי לשכן רע ? אמר רבי חייא בר אבא : "לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו . "חלונות מסכת ברכות דף ל"א עמוד א' . 3 מה עניין החלונות ? אנו מכירים שני שימושים בזכוכית . יש זכוכית המשמשת כחלון : מסתכלים מצידה האחד ורואים מה שבעברה השני . ויש זכוכית , שכאשר אדם מסתכל בה הוא ראה אך ורק את עצמו – זוהי המראה . ההבדל בין שני סוגי הזכוכית הוא : מאחורי המראה יש ציפוי דק של כסף . כשאדם מתפלל , עליו להסתכל החוצה – לא במובן הפיזי אלא במובן הרוחני : להיות מעורה בציבור - לדעת מה חסר גם לאחרים . להתפלל לא רק על עצמו ! בזמן התפילה אסור לאדם להתבונן במראה – כלומר רק בעצמו . לפי ההלכה , אסור לאדם להתפלל מול מראה , אפילו עיניו סגורות . כי הוא צריך לראות את צרכי הכלל לנגד עיניו . הרב נתן צולמן , על פי מסכת ברכות דף לא ע"מ א' . 4 מהו המסר העולה מדבריו של הרב נתן צולמן ? . 5 מה היתרון ומהו האתגר ליחיד בתפילת היחיד בציבור ? . 6 אילו עוד אירועים בחיי אדם ראויים להיעשות בציבור ? . 7 בתפילה בציבור , כמו בשירת מקהלה , חשובה ההרמוניה , חשוב שכל אדם ידע את תפקידו ואת התווים שעליו לשיר , במידה ואחד המשתתפים לא יודע את תפקידו , שומע הקהל את הזיוף של המקהלה כולה . כיצד , לדעתכם , חש הזמר במקהלה כשהוא שוכח את התווים שעליו לשיר ? האם מקרה שכזה עלול להתרחש בתפילה בציבור ? הסבירו . " הקשר עם האחר שזור אך ורק בתור אחריות . בין אם אתה מקבל או דוחה אותה , בין אם אתה יודע או אינך יודע איך ליטול אותה . בין אם אתה מסוגל לעשות משהו קונקרטי למען האחר , אם לאו . לומר : הנני . לעשות משהו למען האחר , לתת , להיות רוח אנוש " . עמנואל לווינס . אתיקה והאינסופי - שיחות עם פיליפ נמו . 1 “ להיות רוח אנוש” למה מתכוון לווינס בדבריו ? . 2 מה תפקידו של האחר בחיינו ? . 3 חזרו אל הטקסטים שלמדנו בנושא “ היחיד במניין" בחרו משפט או נסחו על פי קטעים אלו ערך שלאורו תרצו לעצב את זהותכם .

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר