עמוד:א12

מעשה באשה אחת בצידן ] בית צידא – כפר דייגים על חוף הכנרת , ] ששהתה עשר שנים עם בעלה ולא ילדה . באו לפני רבי שמעון בר יוחאי . ביקשו ) ספרו לו על צרתם ( אמר להם : "חייכם ! כשם שנזדווגתם ) חגגתם את נישואיכם ( זה לזה במאכל ובמשתה , כך אין אתם מתפרשים ) מתגרשים ( אלא מתוך מאכל ומשתה " . הלכו בדרכיו ועשו לעצמם יום-טוב ועשו סעודה גדולה , ושכרתו יותר מדאי . כיון שנתיישבה דעתו עליו אמר לה : "בתי , ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית , טלי אותו ולכי לבית אביך " . מה עשתה היא ? לאחר שישן רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה להם : "שאוהו במטה וקחו אותו והוליכוהו לבית אבא " . בחצי הלילה – ננער משנתו . כיון שהתפכח מיינו , אמר לה : "בתי , היכן אני נתון " ? אמרה לו : "בבית אבא " . אמר לה : "מה לי בבית אביך " ? אמרה ליה : "ולא כך אמרת לי בערב : 'כל חפץ טוב שיש בביתי , טלי אותו ולכי לבית אביך' – אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך " ! הלכו להם אצל רבי שמעון בר יוחאי , ועמד להתפלל עליהם , ונפקדו . שיר השירים רבה פרק א פסוק 30 . 1 מה הייתה הבעיה של בני הזוג ? . 2 מה הייתה הצעתו של רבי שמעון בר יוחאי ? 3 . כיצד הסתיים הסיפור ? . 4 מתי בחר רבי שמעון בר יוחאי להתפלל עליהם ? . 5 במדרש ובסיפור עמדות שונות כלפי התפילה ומשמעותה למתפלל האם אחת מהעמדות מתאימה לזהותכם ? הסבירו . ניתן לבחור טקסט אחר שכבר למדתם עד כה בחוברת המביע טוב יותר את עמדתכם כלפי התפילה . לסיכום היחידה בנושא , המניעים השונים לתפילה וסוגיית האחריות האישית , קראו את השיר של המשורר יהודה עמיחי . אלים מתחלפים , התפילות נשארות לעד אני אומר באמונה שלמה שהתפלות קדמו לאלהים התפלות יצרו את האלהים , האלהים יצר את האדם והאדם יוצר תפלות שיוצרות את האלהים שיוצר את האדם . . 1 אילו תחושות מעוררים בכם דברי המשורר ? . 2 מהי הטענה המרכזית של המשורר בשירו זה ? הסבירו במילים שלכם . . 3 מה יכולה להיות הטענה הנגדית לטענתו של המשורר ? נסחו אותה . . 4 מה דעתכם – האם התפילות יצרו את האלוהים או שאלוהים יצר את התפילות ? התחלקו לזוגות : כל אחד יציג עמדה אחרת וינסה לשכנע את חברו בצדקת הטענה . בררו עם עצמכם עם איזו עמדה אתם מזדהים והסבירו מדוע אתם מזדהים עם עמדה זו .

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר