עמוד:א8

קראו את דבריו של פרופסור ליבוביץ : " תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו" ( תהל' ק"ב א ) בהתייחס לפסוק זה מתהילים , טוען לייבוביץ כי : " זוהי תפילה להנאתו של האדם – שירות שהוא עושה לעצמו , עבודה שהוא עובד את עצמו , ואין בה מאומה מעבודת הבורא ] ... [ תפלה המותאמת ומחושבת לצרכי האדם ולהלך-רוחו פוסקת מלהיות מעשה דתי ונעשית אחת מפעולות האדם להנאתו ולסיפוק צרכיו הנפשיים – כשירה , כמוסיקה , כאמנות וכקולנוע . ] ... [ יש טעם לפגם בכל מיני "תפלות , "מצוא-לעת המחוברות עפ"י הזמנה , כדי לשית הילה דתית לאינטרסים או לצרכים אנושיים , אישיים או קיבוציים . "תפלה לשלום , "המדינה "תפלה , "לצנחנים "תפלה ליורדי צוללות" וכו' – כל זה מגוחך ותפל " . לייבוביץ תומך בתפילת החובה הנמצאת בסידור דווקא משום שהיא תפילת חובה ומדגיש שהיא : " לא תפלה שהאדם דורש להתפלל אותה אלא תפלה שהוא נדרש להתפלל אותה , לא תפלה שהוא יוזם אותה אלא תפילה המוטלת עליו ; אין היא משתנית בהתאם לתנאים ולמסיבות ולמצבים – האובייקטיביים או הסובייקטיביים – שבהם נתון המתפלל , וממילא אין היא מבטאת את התנאים או המסיבות או המצבים הללו . מזה מתחייב שאין היא נועדת לספק את צרכיו " . . 1 מדוע מתנגד ישעיהו ליבוביץ לתפילה ספונטאנית ? . 2 האם לדעתכם יש מטרה ראויה בתפילות , אם כן מה היא עשויה להיות ? פרופסור ישעיהו ליבוביץ 1903 ) ריגה 1994 – ירושלים ) מדען רב-תחומי והוגה דעות ישראלי-יהודי-אורתודוקסי . שימש כעורך האנציקלופדיה העברית והיה פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים . נודע כמבקר חריף של החברה הישראלית . ליבוביץ פרסם ספרים ומאמרים רבים . דעותיו התיאולוגיות והפוליטיות השפיעו ועוררו עניין בקרב חוגים רחבים , גם בקרב רבים שהתנגדו לדעותיו . . 1 התחלקו לשתי קבוצות . כל קבוצה תגבש טיעונים בעד או כנגד תפילת קבע . . 2 ערכו דיבייט בכיתה על פי הכללים שלמדתם ביחידת השבת . דיבייט - על פי האקדמיה ללשון העברית – מעמת .

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר