עמוד:א7

חלק שני - תפילת קבע או תפילה ספונטנית ? " להתפלל לפי השגרה לא יכולתי וגם היום איני יכולה ואיני רוצה . אבל את שיחת האדם עם בוראו אשר הנביא מטיף לה , מצאתי גם אני . אני מחפשת את הקשר הפנימי והישר ולו גם בהתלבטויות ובפקפוקים . אבל לא אשלים עם צורה מקובלת , מתה ומגובשת של מחשבה , אשר רחוקה ממני " . חנה סנש , חייה שליחותה ומותה , משה ברסלבסקי חנה סנש 17 ) ביולי 7 – 1921 בנובמבר ( 1944 לוחמת ומשוררת יהודייה , ילידת הונגריה , מצנחני היישוב שהתנדבה לשרת בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה נגד גרמניה הנאצית , צנחה לשטח הונגריה הכבושה , נתפסה , נחקרה בעינויים והוצאה להורג על ידי הנאצים . " עמדו ותיקנו להם שמונה עשרה ברכות ] של תפילת עמידה [ על הסדר , כדי שיהיו ערוכות בפי הכל וילמדו אותן . ותהיה תפילת אלו העלגים תפלה שלימה כתפלת בעלי הלשון הצחה ומפני ענין זה תיקנו כל הברכות והתפלות מסודרות בפי כל ישראל כדי שיהא ענין כל ברכה ערוך בפי העילג " . הרמב”ם , משנה תורה , הלכות תפילה פרק א’ רבי משה בן מימון , ( מכונה גם בראשי תיבות - הרמב"ם , , 1138 ספרד - נפטר ב- 1204 במצרים , ( מגדולי הפוסקים בכל הדורות , מחשובי הפילוסופים בימי הביניים , איש אשכולות , מדען , רופא , חוקר ומנהיג . הרמב"ם החזיק במשנה שכלתנית מובהקת שבאה לידי ביטוי בכתביו . הוא הוכר כפילוסוף גם בתרבות הערבית והאירופית . " בשם תפילה ... הרינו מכנים אותו שיח ששופך אדם בפני אלוהיו , שאפילו יבקש מה שיבקש , בעיקרו של דבר אין הוא מבקש אלא שתתגלה לו הנוכחות האלוהית , שיהא חש בה בנוכחות זו על דרך הדו-שיח . לפיכך המקדמה היחידה למעמד התפילה האמיתי היא היות האדם מוכן ומזומן כולו לנוכחות זו , כיוון כל עצמו אליה , הספונטאניות הבלתי מסויגת שלו . היא הספונטאניות הבוקעת ועולה מן השורשים , עולה בידה כפעם בפעם להתגבר על כל מה שמפריע ומה שמסיע את הלב " . מרדכי מרטין בובר , פני אדם - בחינות באנתרופולוגיה פילוסופית , ירושלים : מוסד ביאליק , תשכ”ב , עמ’ 319 מרדכי מרטין בובר ( וינה – 1878 ישראל ( 1965 חוקר , סופר והוגה דעות . עסק במחקר , בכתיבה ובהוראה של פילוסופיה , הגות ציונית , פרשנות מקרא , חסידות וחקר תרבויות . בובר השתייך לציונות הרוחנית והיה פעיל בקהילות יהודיות וחינוכיות בגרמניה ובישראל . היה תומך נלהב בהקמת מדינה דו-לאומית ליהודים ולערבים בארץ ישראל . . 1 הגדירו , מהי תפילה ספונטנית ומהי תפילת קבע על פי הקטעים שקראתם . . 2 איזו תפילה מעדיף כל אחד מהכותבים וכיצד הוא מנמק את בחירתו ? . 3 ר’ אליעזר אומר “ העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים” ( מסכת ברכות פרק ד משנה ד , ( ממה חשש ר’ אליעזר ? . 4 האם תפילת תחנונים יכולה להיות תפילת קבע ? . 5 באילו מצבים עדיפה , לדעתכם , תפילה מהלב ( ספונטאנית ) ובאילו מצבים עדיפה תפילה קבועה ? . 6 לדעתכם , אילו יתרונות יש לתפילה קבועה בנוסף ליתרון שמזכיר הרמב”ם ? . 7 איך לדעתכם מרגיש מתפלל , הנפגש במתפללים אחרים בבית הכנסת , לאותו הטקס , יום אחרי יום ?

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר