עמוד:א4

תוכן העניינים יחידה ראשונה – מהי תפילה ? 5-12 חלק ראשון - תפילה 5 חלק שני - תפילת קבע או תפילה ספונטנית ? 7 חלק שלישי – מדוע מתפללים ? 9 חלק רביעי – מה בין תפילה לאחריות אישית ? 11 יחידה שניה - התפתחות התפילה 13-17 חלק ראשון - מתפילה ספונטנית לתפילה ממוסדת 13 חלק שני - גוונים של תפילות 15 יחידה שלישית – תפילת היחיד ותפילה בציבור 18-24 חלק ראשון- יחיד ויחד 18 חלק שני - היחיד במניין 21 חלק שלישי - תפילה אישית ותפילה על כלל ישראל 23 יחידה רביעית - הסידור כמשקף זהות קהילתית 25-42 חלק ראשון - הסידור כחוברת תווים 25 חלק שני – מסתדרים בסידור : 30-42 הקדיש 30 שמע ישראל 34 תפילת שמונה עשרה 37 יחידה חמישית - התפילות שלנו 43-49 חלק ראשון- התפילה ואני 43 חלק שני- הסידור שלי 45 נספח תפילת שמונה עשרה 47

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר