עמוד:36

vnSh אחת המגכלות מקשות לפיתוח כמצרים היא הגאוגרפיח 4 השטח המיושב והפורה במצרים נמצא רק בעמק הנילוס ונדלתה . מלבד נאות המרכר אין nw אפשרות לפתח את שסחי המדבר העצומים של הארץ הגדילה הזו . מצרים היא מדינה ענייה , ועל כך יעידו הנתונים הכאיס : במצרים , 44 % מכלל המבוגרים אינם יודעים קרוא וכתוב . כמצרים מתים 150 תינוקית מכל 1 , 000 תינוקות שנולדים , כמחצית מתושבי מצרים נרים 6 , 000-בכ כפרים שבתיהם הס בעצם בקתות עשויות טיט , וגגותיהן מכוסים כקש . - מבין המועסקים במצרים 32 % - עום ים בחקלאות , net מועסקים בתעשייה , והיתר כענף השירותים . רוכן של התעשיות המצריות הן תעשיות פשוטות לעיבוד כותנה ולייצור בעוד וול , עיבוד תוצרת חקלאית למוצרי מזון , ובחי מלאכה פשוטים . ממשלת מצרים מדווחת כי קיימת אבטלה של 10 % מכוח העבודה , אכל במציאות קיימת אבטלה חמורה יותר . רק שליש מכל נשי מצרים עובדות , רוכן כחקלאות . רק 9 % מכין עובדי התעשייה הס נשים , לעומת 25 % מן הגברים . - מדי שנה נולדים במצרים 1 . 5-כ מיליון תינוקות , ולכן נם מספר מבקשי העמדה גדל טדי שנה 1 . 5-ככ מיליון כני ארם . כמשך המאה 20-ה גדלה אוכלוסיית מצרים בקצב מדהים . כשנת 1900 חיו במצרים 10-כ מיליון תושבים , ובסוף המאה 20-ה היי שם ככר 75 מיליון תושבים : מצרים נזקקת כל הזמן לייבא מזון לאוכלוסייתה , והיא צברה חוב של 30 מיליארד דולר' בעשור האחרון מצליחה ממשלת מצרים במאמציה לצמצם את ממדי הריבוי הטבעי באמצעות פעולות הסברה לצמצום הילודה . אם תימשך מגמה זאת , ירד מספר הנכנסים למעגל העבודה , וכעזרת שיתוף פעולה בינלאומי גדול יהיה אפשר לדאוג למקומות עבודה לכולם , ורמת החיים תתחיל לעלות . התיירות כמצרים אינה גדולה כפי שאפשר היה לצפות ממדינה המציעה אתרי תיירות ייחודיים כל כן . הסיבה נעוצה כבעיות טרור , וברמת ההיגיינה הכללית כמצרים , המרתיעה תיירים רכים . עלייה ברמת החיים ובשמירה על איכות הסביבה תגדיל את מקור ההכנסה הנדול היכול להגיע מתיירות ולתרום תרומה רצינית להתאוששותה של מצרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר