עמוד:35

117 ריךה את טורקיה מעסיקים כיום כעיקר 3 נושאים העומדים בראש סדר היום החכרתי-כלכליפוליטי שלה , מלבד מאמצי הפיתוח של מורח טורקיה , שעליהם עמדנו בפירוט בספר הלימוד . 1 החזרה אל האיסלאם הדתי - אתא טורק ניסה להפריד את הדת מן המדינה , אבל החל משנות 80-n טורקיה חוזרת אל עולם האיסלאם . במשך השנים נבנו עור ועוד מסגדים ובוני תפילה , וכיום לומדים את הקוראן כאופן יסודי ככל מערכת החינוך במוכנים רבים נגמר כטורקיה העידן הכמאליסטי של אתא טורק , העידן החילוני והמתון , והחלו לצמוח במרינה קבוצות קיצוניות ואפילו קבוצות טרור . הכלכלה החדשה , המערבית . מתחזקת כסורקיה והיא קשירה בהפרטה ובשליטה של כעלי הון . תהליכים אלה מגבירים את ההתמרמרות , התסכול והאכזבה אצל הטורקים ומצמיחים בקרבם תנועות איסלאמיות קיצוניות . 1 הרצון להצטרף אל האיחוד האירופי - ברקע כל התהליכים שציינו עומד רצונה של טורקיה להצטרף אל האיחוד האירופי . כדי להוכיח את יכולתה להשתלב כעולם המערבי , המודרני , של ארצות אירופה , על טורקיה לנקוט פעולות רבות , הסותרות את הנטיות שמנינו- להפסיק לחלוטץ אה מעורבותו של הצבא בשלטון , להתיר חופש ביטוי וליברליזציה , וכדומה . כמובנים מסוימים , הרב-חרבותיות וההקלות שנוצרו בטורקיה בעקבות הרצון להתקבל לאיחוד האירופי , יצרו בקרב אוכלוסייתה פתיחות בדולח , שגרמה למגמה הפוכה ואיפשרה דווקא לקבוצות האיסלאמיות להתחזק . . 3 הבעיה הכורדית - כמצב המורכב הזה משולבת לאורך כל השנים בעיית הכורדים בטורקיה . רצונם של הכורדים בעצמאות הוא בן שכים רבות , אך בעיה זאת החמירה , ומשנת 1934 החלה מפלגת הפועלים הכורדית כמלחמת גרילה מתוך כוונה להקים מדינה כורדית עצמאית . במסגרת המלחמה בטרור הכורדי נחרבו עשרות-אלפי כורדים , ואזורים שלמים הוחרבו . עם הסגרתו של אוצ ' אלאן , ראש המפלגה הכורדית , I 99 ? -n חלה הפסקה קצרה בהתמודדות , אך היא עלתה שוכ ואיכה פתורה עד היום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר