עמוד:30

) 9 רין 'uonnn : 7 גג 7 ם ת'הום ה'ם 1 ת 1 פ 1 בתחום אימה הסכינה , נושאים שונים נמצאים כיוס על סדר היום והם מדאיגים מבוגרים וצעירים בכל רחבי מדינות הים התיכון ואף מחוצה להן . מסתבר שבם תלמלדים צעירים מודעים לנושאים אלה והם מכירים אותם גם מן הנעשה בחופי ישראל . אין להמעיט בחשיבות הנושא , רעם זאת יש לזכור כי תלמידים בגיל זה עטים להיבהל מתיאור תמונה קשה העלולה להפחיד אותם כחיי היום-יום . לכן כדאי להדגיש נם את הפעולות הנעשות למען שימור הסביבה - המודעות הגדולה לנושאים אלה הביאה להתגייסות של מדינות הים התיכון לטיפול משותף בבעיות איכות הסביכה , ועל כן כדאי וצריך להיות אופטימיים . גם הנושא של המחסור במים מוכר לנו , תושבי ישראל , יש לציץ כי בעיית המחסור במים אצלנו היא קלה יחסיה לחריפות הבעיה כמדינות היבשות והמדבריות השוכבות מדרום לים התיכון . לפי נתוני האו " ם ( לשכת - ( 2002 28 % -ל מתושבי לוב ( כמעט שליש (! אין גישה זמינה למקור של מי שתייה כרמת נאותה , במרוקו איך גישה למי שתייה ברמה כאותה 10 % -ל מהתושבים , בטוניסיה - / 0-ל , 18 ובאלג'יריה - ל . 13 % - במדינות צפון הים התיכון , לעומת זאת , בעיית המחסור במים כמעט שאיכה קיימת , חריגה מכלל זה כאופן בולט היא ירון - המבכה ההררי המקומט והסדוק של יוון גורם לחלחול מהיר מאוד של מיס לעומק רב . לכן חסרים ביוון הן מים המצטברים כנגר עילי ( אגמים וימות ! והן מים המצטברים בעומק האדמה וניתנים לשאיבה - מי תהום . כאזורים ההרריים של יוון אפשר למצוא הרבה מאוד מאגרי מים מלאכותיים שנוצרו מבניית סכרים , אך הבעיה עדיין קיימת . מסיבות הקשורות למחסור כמים ובשמירה על איכות הסביכה הוקמו בכל מדינות הים התיכון מפעלים לטיהור מי ביוב . מפעלים אלה מטהרים מים לדרגות שונות - ממי ביוב שעוברים טיפול ראשוני ועד למים המתאימים להשקיית גידולים חקלאיים ולשימוש כתעשייה . פתרון נוסף למיס ראויים לשתייה היא בהתפלת מי ים . כדאי להזכיר בכיתה את מפעל ההתפלה החדש שהחל לפעול באשקלון לאחרונה , נקודה נוספת המטרידה מאוד תלמידים , כמו נם מבוגרים , וכדאי להתייחס אליה , היא הדילמה שבץ פיתוח הסביכה לבין שמירה על איכותה ושמירה על אופי התושבים ואורח חייהם המסורתי . לפיתוח המואץ של תעשייה , מגורים , רמת היים ואזורי תיירות לאורך החופים , יש אפקטים נופיים , תרבותיים וסביבתיים רבים . לדונמה : כעקבות פיתוח תיירותי נרחב נגרם שינוי מרחיק לכת שיצר גאונרפיה עירונית פוסט מודרניסטית לאורך רוב החופים של ספרד , איטליה , צרפת , יוון וטורקיה , גרם לפגיעה רכה במערכת הערכים המסורתית של התושבים , ויצר בעיות אקולוגיות וסביבתיות . ועם זאת , לא ניתן לעצור תהליכי פיתוח - ערים יגדלו , מפעלי תעשייה חדשים יצמחו , נפט יזרום ויזוקק כבתי הזיקוק , ואזורי תיירות , המהווים מקור הכנסה למדינות השונות ומושכים אנשים מכל רחבי העולם המחפשים נופש ובילוי , יתרחבו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר