עמוד:26

פר * ז : 3 הא ? ל'ם המונחים המשמשים בנושאים העוסקים באקלים ובמוג אוויר ובהבדל בין שניהם . הם ברובם מושגים מופשטים וקשים להכנה , לפיכך הפרק פותח בהבהרתס . במרכז הפרק מתוארים האקלים הים תיכוני והאקלים המדברי ( או כפי שהוא כקרא לעתים - אקלים צחיח . ( למעשה , כפי שאפשר לראות במפת אזורי האקלים שבעמוד , 38 קיימת כין שני אזורי האקלים הללו חגורת האקלים המדברי למחצה ( או צהיח למוקצה . ( ההבדל העיקרי ביו שניהם קשור למאזן המים : מהי כמות המים הנותרת מסך כל המשקעים , אם ככלל , ואיזו כמות מים ניתו לנצל כדי לקיים חקלאות כזו אי אחרת . באקלים המדברי הקיצוני , מאזן הטיס השלילי אינו מאפשר חקלאות כלשהי . לעומת זאת באקלים המדברי למחצה אפשר לקיים עדרי צאן ולגדל גידולי שלחץ בוואדיות ובמקומות נמוכים . שמי הגשם המעטים מתנקזים אליהם בחורף . מקובל להתייחס לכמות של 250-200 מ"ם משקעים כשנה כאל קו הגבול כין האקלים המדברי לאקלים המדברי למחצה . את מפות האקלים השונות פרשנו יחד על גבי כפולת עמודים אחת , מתוך מגמה שהתלמידים יוכלו לראות במבט אחד את המדדים השונים המאפיינים את סוגי האקלים , כך קל להפנות את תשומת לבם להבדל הברור בין חלקו הצפוני של הים התיכון לחלקו הדרומי ( הבדל שאפשר להבחין בו כקלות כבר במבט ראשון , באמצעות ההבדלים בין הצבעים . למשל , במפת המשקעים החלק הצפוני "סגול" יותר מהחלק הדרומי [ . בפרק מובאות דוגמאות לקלימונרפים ממקומות שונים , והתלמידים נדרשים להבינם גם באמצעות הפעילויות , חשוב להתעכב ולהסביר את "כלי העבודה" הזה , שישמש אותם גם בהמשך לימודיהם . הקלימוכרף הוא כלי גרפי המראה 2 נתונים אקלימיים מרכזיים - הטמפרטורות והמשקעים - בגרף אחד . כדאי להתעכב על קריאת הקלימוגרפיס שבעמודים , 37-36 מפני שהם מאפשרים להבחין במאפיינים האקלימיים במבט מהיר , אם התלמידים הבינו כיצד בונים קלימוגרף ומה המשמעות שלו יהיה להם קל לבצע את פעילות 4 שבעמוד . 41 שם אפשר לראות כמבט קצר את גובהן של עמודות המשקעים ואת בובהו של גרף הטמפרטורות ולהבחין מיד שמדובר בקלימוגרפיס של שני מקומות שוגים מאוד : האחד ים תיכוני ( בעיר ניס . לחופי הים התיכון בצרפת , ( והשני - מדברי ( אילת שבישראל . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר