עמוד:25

פר ? : 2 ה ם' ^ o 31 n ™ כפי שקראתם נעמוד , 6 בסעיף "הגדרת המרחב הים תיכוני , " הגדרתו של המרחב הזה נתונה לפירושים שונים : הגדרה אחת כוללת את שטחיהן של המדינות כולן , וההגדרה האחרת מצמצמת את המרחב לשטחי החופים בלבד . בפרק זה התרכזנו בהכללה של מיבוון הכופים סביב הים , מתוך הנחה שהנופיס השונים אינם ייחודיים בהכרח לאזור הים התיכון , וכי התלמידים ייחשפו במהלך לימודיהם לסוכי נופים שונים , עם זאת , כדאי לשים לב לשוני הכללי כין הנופים המאפיינים את המדינות השוכנות מצפון לים לבין אלה המאפיינים את המדינות השוכנות לדרומו , וכך הדבר גס לגבי החופים ; הנופים והחופים הרריים ומפורדים מצפון , ומישורייס בדרום , לפני שמלמדים את נושא הנופים כדאי לערוך חזרה ( קצרה (! על מאפייניה של המפה הפיזית , שבניגוד למפה הנושאית היא מציגה מיגוון רחב של נתונים : נופים , נהרות , גבולות , יישובים ועוד . רוב הסימנים המצויים במקרא של המפה הפיזית של האזור יהיו ברורים לתלמידים אינטואיטיבית , והנושא שכדאי להקדיש לו זמן הוא סקאלת הצבעים המציגה גובה מעל לפני הים . כדי להעמיק את הכנת הנושא כדאי לעיין כמפה הפיזית של האוור המצויה כספר , בעמוד , 23 ולהשוות אותה למפת האזור באטלס ולמפת הקיר התלויה בכיתה ( אם אכן השנחם כזאת . ( התלמידים לראו שהצבעיס שונים ממפה למפה , ובכל זאת רב המשותף על ההבדלים . חזרה כזאת תעניק לתלמידים את המיומנויות הדרושות לביצוע הפעילויות המחייבות קריאה של המפה הפיזית . 1 \\ n \ h 7 \ jvnwji בתיאור נופי האזור נמנענו מלדבר על התהליכים שהביאו ליצירתו . באלה יעסקו התלמידים בשנים הבאות * . ובכל זאת נתאר זאת כאן בקצרה : מדוע מתרחשות פעילות געשי ות ( רעידות אדמה כאזור הים התיכךןז תופעות אלה קשורות n < 3 שקרום כדור הארץ מורכב מלוחות ענקיים וקשיחיס של ס > עים m QCTt ביתק לזה באלפים שונים . יש 17 ) m > של קרוס יבשתי ( כם 1 הלוח האירו-אסייני שמצפון לים התיכון , הלוח הערבי מדרוס-מזרח לו , והלוח האפריקני שמדרום T / C ויש לוחות של קרום & £ & ן קרקעיתו של הים התיכון היא שארית של קרקעיתו של אוקיינוס גד ( ל שהיה פעם בין אפריקה לכץ אירופה . שנקרא "אוקיינוס . "תטיס במסגרת תנועת הלוחות שהוזכרה . התקרבו הלוח הא > רו-אסיי ; י והלוח האפריקני p אל זה , והקרום האוקייני שחצץ בעיהם נבלע את תק מעטפת כדור הארץ { הנמצאת מתחת לקרוס / שני הלרחות האלה נפגשו . כתוצאה ממפגש ענקים זה נוצרה שרשרת הרי האלפים , להלם התיכון הוא ה"שלולית" שנותרה מן האוקיינוס הגדול . פעילות זאת של תנועת הלוחות נמשכת גם כיום . וכתוצאה מן התנועה ומן החיכוך שכין הלוחות השונים מתרחשות באזור הים התיכון רעידות אדמה , ובעיקר בסביבת טורקיה , יוון ואלגוליה . כאזור שלנו - לבנון וישראל , וכן כאלגייריה ובמרוקו . התפרצויות הרי הגעש מרוכזות ברובן כדרום איטליה ובסיציליה . י לתלמידים הסקרנים ( וים למורים , ( .. חונלו להמל > ץ על עיון בספר "מסע נמרחני מ ור הארץ - ' פרקים נבחרים בואוגרפיה פיזית , בהוצאת מטח , המיוער לתלמידי רוטינות הביניים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר