עמוד:23

מדינות הים התיכון מדורגות בטבלה לפי העמודה הראשונה מימין , המציינת את המיקום של כל אחת מהמדינות בדירוג שעורך האו"ם מדי שנה בין 177 מדינות בעולם , על פי רמת הפיתוח . בדירוב של מדינות הים התיכון קייס פער גדול מאוד בין המדינה המצויה כמקום כבוה בדירוג - צרפת [ מקום 16 מתוך 177 מדינות , ( לבין המדינה המצויה כמקום נמוך בדירוג - מרוקו ( מקום 125 מתוך 177 מדינות , ( 1 העמודות הבאות מציינות שטח ובודל אוכלוסייה - שני נתונים כלליים שנועדו להתמצאות . 5 העמודות הנותרות מציינות 5 מדדים המצביעים על רמת הפיתוח של המדינה , ובחרנו 5-כ מדדים העשויים להיות מובנים לתלמידים צעירים , כדאי להסביר בכיתה את משמעותו של כל אחד מן המרדים : - מספר יודעי קרוא וכתוב מתוך כל 100 איש באוכלוסייה - מדד המעיד על רמת ההשכלה של התושבים . כראי לציין שמדד זה נחשב לבעל השפעה גדולה במיוחד על רמת הפיתוח . מומחים טוענים שהעלאת רמת ההשכלה של האוכלוסייה היא האסטרטגיה החשוכה כיותר שיש לנקוט כאשר תומכים כמדינות מתפתחות . - מספר משתמשי אינטרנט - מדד המעיד על הרמה הטכנולוגית של המדינה ושל תושביח , ועל כן , ככל שהמיקום כבוה יותר כן רמת הפיתוח של המדינה גבוהה יותר . יש לציין שמספר משתמשי האינטרנט משתנה במהירות בכל המדינות , ואם תעקם אחרי נתוני האו"ם , תוכלו לעדכן בעצמכם את הנתונים כשנים הבאות . - תוחלת החיים - יש לדעת כי תוחלת החיים איננה אורך החיים הממוצע של התושבים , כפי שרובנו נוטים לחשוב . תוחלת החיים תיא אורך החיים הממוצע הצפוי לאדם החי כמקום מסוים , מיום היוולדו . כדי לחשב את תוחלת החיים של תושביה של מדינה מסוימת בודקים משתנים רכים , וניניהם רמת שירותי י הבריאות , רמת התמותה של התינוקות , דרכי הטיפול כתינוקות ובילדים , אפשרות הגישה למים נקיים , רמת ההיגיינה ועוד . על כן ברור מדוע , ככל שתוחלת החיים גבוהה יותר כן רמת הפיתוח של המדינה גבוהה יותר . - מספר רופאים לכל 1 , 000 איש - מדד המעיד על יכולתה של המדינה להחזלק מערכת רפואה צלבורלת ו / או פרטית . על רמתם של שירותי הכרלאות הניתנים לאזרחי המדינה , וכן על רמת ההשכלה , רמת המחקר ורמתם של הלימודים הגבוהים . על כן , ככל שמספר הרופאים על כל 1 , 000 איש במדינה גדול יותר כן רמת הפיתוח בכוהה יותר . - מספר התושבים המתגוררים בעיר - מדד המעיד על החלוקה כץ תושבי הכפרים , שרמת חייהם ורמת הפיתוח שלהם נמוכה משל תושבי הערים , ועל חלוקת ענפי הכלכלה כמדינה . ככל שאחוז התושבים המתגוררים בעיר גבוה יותר כן רמת הפיתוח גבוהה יותר . כראי להקדיש בכיתה זמן להבהרת המדדים המופיעים כטבלה , ולהסביר שחשוב לבדוק את רמת הפיתוח של כל מדינה לפי כמה מדדים יחד , ולעולם לא לפי מדד אחד כלכד . כתובת אתר האו"ם בו מצויים הדר'חרת המעודכנים היא : http : // hdr . undp . org

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר