עמוד:21

כל הפעילויות הקשורות לאיסוף חומרים לפיכת הים התיכון ככיתה , ליצירת חידון הטריוייה ולסיכומי הפרקים אודות המרינות , דורשות זמן רב הנחוץ לאיסוף החומר , למיינו ולהצגתו , ויש להניא כחשבון את הדרן הנכונה להתארגנות התלמידים ולחלוקת העבודה ביניהם . בספר משולבות פעילויות נוספות הדורשות זמן ביצוע ממושך , לדוגמה : פעללות 2 כעמוד , 57 פעילות 2 בעמוד , 84 פעילויות הקשורות לתכנון מסלול תיירותי במדינות השונות . גתירח . ה 3 ע'ל 1 ' 1 ח , על D' 7 v 3 n D ב > 7 לבחון את הסונים השונים של פעילויות ולבחור פעילויות המתאימות לתלמידי הכיתה , יש לבדוק את מקומה של כל פעילות ברצף שבין גבוה לנמוך ככל אחד מן המדדים שמנינו ; כישורי החשיכה הנדרשים , המיומנויות הנדרשות , היצירתיות , מספר המשתתפים כפעילות , ומשך הפעילות . עם זאת , יש לזכור כי קיימים חיתוכים רכים ואפשרויות לצירופים שונים כין המדדים הללו : פעילות יכולה לדרוש גם כישורי חשיבה גבוהים , גם יצירתיות , וגם זמן רב לביצוע , ופעילות הדורשת כלשורי חשיבה נכוחים יכולה לדרוש יצירתיות נמוכה וזמן קצר לביצוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר