עמוד:19

יש כספר פעילויות הדורשות כישורי חשיבה נמוכים , כגון זכירת פרטים או הפקת מידע בסיסי מן הטקסט הנקרא . יש פעילויות שהן מורכבות קצת יותר , למשל : פעילויות הדורשות איסוף מידע וארגונו מחדש נצורה אחרת - בטבלה , כתמונה , בסיכום וכדומה . בפעילויות האלה כדרש ניתוח של סוביה פשוטה , הסבר של תהליך בודד או השוואה כין תופעות כעזרת מספר מוגדר ומועט של נקודות להשוואה . יש כספר גס פעילויות מורכנות , הדורשות כישורי חשיבה גבוהים , למשל : השוואה בין מספר רב של גורמים - והסקת מסקנות ; ניתוח של תהליכים שתים ובחינתן של ההשפעות ההדדיות ביכיהם ; יישום של עקרונות במצבים חדשים , חשיכה ביקורתית והערכה על פעולות שונות של האדם . השתדלנו להמעיט בפעילויות הדורשות כישורי חשיכה נמוכים ו " ציטוט" של הטקסט . מרבית הפעילויות דורשות הפעלה של כישורי חשיכה גבוהים יותר . עם זאת , חשוב לזכור שפעילויות התומכות בהכנת הנקרא בטקסט הן תנאי חשוב לכיצוע מטלות הדורשות כישורי חשיכה גבוהים : פעילות הדורשת כישורי חשיבה פשוטים לדוגמה , פעילות 5 כעמוד ; 65 "מדוע הים התיכון אינו עשיר כמיני דגים ובכמויות דגים בהשוואה לימים אחרים "? התלמידים נדרשים לזהות ולתמצת את הסיבות המוזכרות בתוך הטקסט השוטף פעילות הדורשת כישורי חשיבה מורכבים יותר לדוגמה , פעילות 3 כעמוד : 69 "שערו : מדוע התפתחו כמדינות הים התיכון תעשיות המזון והטקסטיל "! התלמידים נדרשים להסיק מסקנות מן הנאמר כטקסט של הפרק , ולא להסתפק כציטוט של הנאמר בו . דונמה נוספת מצויה בפעילות 7 בעמוד 110 ( בפרק על איטליה ;( 'ימצאו במקורות מידע שונים וכאמצעי התקשורת מידע על האיחוד האירופי ; א . כתבו את שמות חמדינות החברות כיום בארגון . כ . הסבירו את חשיבותו של הארגון הזה " . התלמידים מופנים לחיפוש מידע במקורות מידע חיצוניים . הם יצטרכו למצוא את המידע הרלוונטי ולהוציא ממני הן מידע והן הבנה על חשיבותו של האיחוד האירופי . JMWft . 2 יש פעילויות הדורשות מיומנויות של הפקת מי 1 ע מתוך מפות , תמונות , ויש פעילויות הדורשות גם 3 יתוח של המידע ותרגום שלו לאמצעי ביטוי או המחשה חזותיים , כמו מפות , גרפים וכדומה , לדוגמות הפעילויות המופיעות כצמוד למפות הפיזיות של כל אחת מן המדינות . . j ינירח _ 1 ח _ פעילויות רבות דורשות מן התלמיד יצירתיות . פעילות יצירתית דורשת חשיבה אחרת , לא שגרתית , המבוססת על היכולת להסב את המידע לסוכה שיש כה ביטוי לדמיון או ליכולת תיאורית , סיפורית , ציורית או כל יכולת יצירתית אחרת , פעילות יצירתית היא פעילות פתוחה - אין כה "נכון " או "לא נכון , " ויש כה ביטוי לכישרוך ולהשקעה של התלמיד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר