עמוד:17

? ו"אח . כ 1 תד 1 ח . 1 כ 1 : ח _ ר 1 ח . njvn הכותרות המצריות בספר נועדו לסליע להכנת הטקסט ולארנוכו . תלמידים רבים נוטים לדלג על הכותרות , ולכך פעילות מכוונת העוסקת ככותרות בספר יכולה לתרום להבנת הרעיונות המרכזיים המוצגים בו , ולהתכנקדות בעיקר . כותרת של טקסס מוסרת ללומד תמצית של מידע , והיא לכולה לשמש נקודת מוצא טובה לתיאום ציפיות ולהעלאת שאלות . תלמיד השואל שאלות לפני קריאת הפרק הוא תלמיד פעיל ומעורב בלמידה . שאילת השאלות בשלב הראשוני של תהליך הלמידה תיתן למורה גם הזדמנות לברר מהו הידע הקודם של התלמידים בנושאים המרכזיים של הפרק . הצעה למהלך פעילות - במליאת הכיתה או בקבוצות : . 1 קריאת הכותרות של סעיפל הפרק וניסוחן כשאלות . התלמידים יכולים להעלות גם שאלות נוספות שהם מצפים לקבל עליהן תשובות כמהלך לימוד הפרק . 1 ריכוז השאלות שהעלו התלמידים , . 1 חיפוש התשובות בפרק . ע' 0 1 ר 1 > 1 ח 1 ח , הפסיכולוגיה של הלמידה מדגישה כי כל למידה חדשה מבוססת על ידע קודם ומשתלבת בר , כדי שהלמידה החדשה תיטמע כמבנה הקוגניטיבי הקיים אצל הלומד , אפשר לבצע מהלך מכוון של קישור ביו הישן לחדש . אחת הטכניקות המתאימות לכך היא "סיעוד . "מוחות באמצעות סיעור מוחות הלומדים מבטאים בדרך של אסוציאציה ידע , עמדות ותחושות שיש להם בהקשר לנושא הדיון , וכהמשך הלמידה החומר החדש נטמע במערכת מוכרת של הקשרים ומתאפשרת למידה משמעותית . הטכניקה הזאת מאפשרת השתתפות פעילה של מרבית התלמידים בכיתה , שכן היא מעודדת אסוציאציות אישיות שהן נחלתו של כל תלמיד . הצעה למהלך פעילות - במליאת הכיתה או בקבוצות : . 1 התלמידים מעלים אסוציאציות אישיות . את האסוציאצירת אוספים ומארגנים בקבוצות על ידי איתור כפילויות וחפיפה , ומיון לקטגוריות . 1 על סמך האסוציאציות שהועלו ומוינו אפשר להעלות השערות לגבי תרכני הלמידה הצפויים , אר להציב שאלות שיובילו למעורבות רבה יותר בלמידה . 3 כסיום הלימוד של הפרק חשוב לחזור לסיעוד המוחות המקורי , להרחיבו באמצעות הידע החדש ולהשמיט את המיותר והמוטעה . הח > 1 וןד 1 ח . ג \ 7 ין 1 ; 0 המסכם המ - 13 ב 10 ף הפרין'ם בסוף כל אחד מפרקי המבואות מצוי סיכום כללי של הנאמר בו . ככל אחד מפרקי המדינות מצוי סיכום שבו מוצגים ההקשרים של המדינה לאזור הים התיכון כולו . לתלמידים רבים סיכום הפרק מהווה דרך טובה לארגון החומר הנלמד . דרך מומלצת לסכם את הפרק היא לבקש מן התלמידים משפטי סיכום מן הפרק שנלמד , לרשום אותם על הלוח ולדון בהן . כראי להשוות בין הנאמר בכיתה לכין הסיכום בפרק עצמו ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר