עמוד:16

לפניכם כמה דוגמאות לדרכי הוראה-למידה היכולות להתאים להוראת התכנית , הדוגמאות האלה הן המלצות כלבד , ואפשר להשתמש בדרכים מגוונות אחרות . משת * ך חסידים 1 המתז 1 ח . כדי להפוך את תוכני הלמידה למוחשיים , וכדי שהתלמידים יחושו מעורבות כתהליך הלמידה , אפשר להשתמש בטכניקות של משחק תפקידים או המחזה . מה ההבדל כץ שתי הטכניקות ? כמשחק התפקידים התלמידים מציגים אירוע ללא תכנון מראש , ואילו בהמחזה התלמידים מציגים אירוע מסוים , שאירע כמקום מסוים , ושהם יודעים עליו מקריאה או מהוראות מפורטות שקיבלו . 1 'ד ן דילמה דילמה נוצרת כאשר קיימת התנגשות כין ערכים סותרים או ביו השקפות-עולם מנוגדות . במקומות אחדים כמהלך הלימוד מופיעות דילמות , לדוגמה . בפעילות 1 עמי . 84 אפשר להעלות ככיתה דילמות שאינן מופיעות בפעילויות , כמו : האם כדאי לפתח תיירות מאסיבית על חשבון אובדן האופי האמיתי של אזור מסוים , מה המחיר של פיתוח תעשייה באזורי חופים , ועוד . אפשר לעסוק בדילמות האלה בטכניקת ההוראה-לטידה הנקראת "דיון . "דילמה הצעה לפעילות בירך של 1 יו ( ד > למה ; שלב א : שיחה במליאת הכיתה לכירה מהות הדילמה . בשיחה הזאת יש להעלות באופן ברור וחד-משמעי את הערכים או השקפות-העולם הבאים לידי עימות כדילמה הזאת . שלב ב ; התלמידים מתחלקים לשלוש קבוצות ריון : . 1 קבוצה ובה כל התלמידים המצדדים בערך האחד . / zy / 72 / 7 ובה כל התלמידים המצדדים בערך האחר . J קבוצה וכה התלמידים שלא החליטו החלטה חד-משמעית . בכל קבוצת דיון התלמידים מעלים את הנימוקים לתמיכתם בערך שבחרו . שלב ג : התלמידים מתכנסים שוב למליאת הכיתה ויושבים כשלושה גושים , בהתאם לשלוש הקבוצות , ועורכים דיון כדילמה . חשוב מאוד לשלב בדיון הזה משחקי תפקידים וויכוחים כין מספר מצומצם של משתתפים , כאשר שאר התלמידים צופים . שלב ז : מאפשרים לתלמידים ששלנו את דעתם כמהלך הדיון לשנות את מקומם , ולהסביר מדוע שינו את דעתם . שלב ה : התלמידים מסכמים בכתב את הדעות השונות ומביעים את דעתם האישית המנומקת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר