עמוד:15

דרכיההוראה-למידה בתהליכי ההוראה-למידה של אזור באוברפי ( רגיון , ( כדאי להדגיש היבטים שונים במקצת מאלה המודגשים כאשר מלמדים גאוגרפיה נושאית ( כמר . לדוגמה , מיומנויות המפה הנלמדות במסגרת הנושא "מהגלוכרס למפת . ( "ישראל כאן כדאי לשלב דרכי למידה שלבהירו את המסרלם העיקריים של האזור ' מצד אחד , ואת הייחודיות שלו מן הצד האחר . חשונ להשתמש בדרכי למידה היוצרות כלפי המקום אמפתיה ולא ביקורת שיפוטית , ולהימנע ממשימות שבהן התלמיד נדרש להניע להערכה או למסקנות מרחיקות לכת שאץ לו די ידע כדי להביע אליהן . דרן מ 1 מל 3 ת . להוראח . / iwjn יאתנות . ה'ם " \\ yj \ r \ כדאי לחלק את הנושא לפי החלוקה לשני חלקיו של הספר . בתחילה כדאי לעבוד עם התלמידים על המבואות - הפיזיים והאנושית אחר כך אפשר לחלק את הכיתה לקבוצות , וכל קמצה תלמד על אחת ממדינות הים התיכון . בשלב האחרון ידווחו הקבוצות על ממצאי עבודתן למליאת הכיתה , ויציגו את התוצרים השונים שהכינו . אם נוקטים כדרך זאת , חשוב לתת את הדעת על אופי הדיווח בתערוכה ? בדפי עמדה שהתלמידים יכינו עבור חבריהם ? כהרצאה המלווה בעזרי לימוד שונים' במצגות ? לכל אחד מהאמצעים האלה יש יתרונות וחסרונות שחשוב לשקול לפני ההחלטה על דרך הדיווח . ר ? £ 1 , רי לא כולם צריכים ללמוד הכל בגלל ההבדלים בין הלומדים , ובנלל הזמן המוגבל WJJ , לייעל את הלימוד וללםד הלק מפרק 1 הספר , a'cntH'N pirn וחלק באופן אקסטנסיבי . אפטר נם טיהיו תלמידים שלא יחויבו ללמוד את כל ההומה הבחירה מה ללנזד ומה לא . ומה ילמדו התלמידים השןנים , תיעטה על » 9 שיקולים דידקס"ם טונים / על סי הרכב הכיתה , הרקע הלימןךי טלה , החביבות טל כל נוטא וכדומה . ההכוונה וההדרכה של המורה חיוניים להצלחת הלמידה האקסטנסיבית . כדאי לםון את התלמידים להסתייע בפעילויות המוצעות בספר כדי לקלוט את המסרים והרעיונות המרכזיים המובאים בכל פרק בספר , להבין את משמעותם של המושכים והמילים טבפרק , ולרכוס את המיומנויות הנלמדות בו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר