עמוד:14

חשוב לסייע לתלמידים לדלות מן התמונה מידע רלוונטי , ולעמוד על הקשר שבינה ומן התופעה או התהליך שהיא מדגימה . עם זאת , יש להפנות את תשומת לבם של התלמידים לכך שהתמונה מוסרת התרשמות סובייקטיבית של הצלם , ולכן לש לנהונ זהירות במידע שהיא מספקת . כמהלך לימוד הנושא אפשר להשתמש בתמונות בכמה דרכים : - אפשר להתבונן בתמוכות תוך כדי קריאת הטקסט , ולרון כתופעות שהן מדגימות . אפשר להפנות את התלמידים לתמונות המתאימות כמהלך הלימוד של נושאים אחרים בספר . באמצעות התמונות אפשר לפתוח או לסכם את הלימוד של כל אחד מפרקי הספר : לגלות מה הס נושאי הפרק ( כפתיחה , ( ולהמחיש את המושגים הכלולים כפרק ( כסיכום . ( הו 2 £ יו אפשר לחכי / בכיתה לוח קיר המוקדש לארצות הים התיכון , ולתלות עליו תמונות לפי פרקי המב ! א > ה הטונים . רשת האינסרנ , 0 איזצע" התקשורת , פרסומים של הברות תיירות , ממינים רבים העוסקים בטב ^ ובסיולים - נדושים בתומר ויזואלי על אגן הים התיכו , [ הן בחיבסים הפיזיים והנופים שלו 1 הן בהיבטים ההיסטוריים-תרבוח"ם של רו ו שבי ו . אפשר 3 ם להיאזר בתמונות שצולמו על ידי התלמידים או בני משפחותיהם בטיולים באזור הים התיכון . בחלק השני , העוסק במדינות השעות , אפשר להוסיף על קיר הכיתה חנמרים תואלי > ם על כל םדינה ומדינה , , 2 ה ^ פוח . המפה היא כלי העבודה מרכזי כידי הגאוגרף , ואחד מאמצעי הלימוד החשוכים ביותר כמקצוע הגאוגרפיה . לפיכך , לפיתוח מיומנויות של הפקת מידע ממפות , וכן לפירוש המידע הזה , לניתוחו וליישומו , יש מקום חשוכ בהוראת הגאוגרפיה . רוכ המפות בספר מסביב ליס התיכון הן מפות נושאיות , המציגות היבטים שונים של אזור הים התיכון והמדינות סביבו : מפה פיזית הממחישה את המבנה הפיזי של האזור , מפה מדינית ועוד . בספר מצויות גם מפות ספציפיות יותר , כמו אלה המבהירות את שמות הימים הפנימיים או את הכיוונים הכלליים של זרמי המים בים . בנוסף לאלה קיימות מפות פיזיות מפורטות של כל אחת מן המדינות המתוארות בחלק השני , ומפות מיקום שונות ר ?// , ר , כדאי לתלות בכיתה מפה של מדינות הים התיםן , ובכל פטם שדנים במקום כלשהו אפשר ל 0 מן אותו במפה הזאת . כמו כן . כדאי שכל תלמיד יסמן את המקומות האלה במפה משלו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר