עמוד:12

כל אחד מן הפרקים על המדינות כולל : - היכרות ראשונה קצרה עם המדינה רעם הנוף והאקלים שלה , באמצעית תמזנות וטקסטים . - פירוט של התהליכים הכלכליים והחברתיים המתרחשים במדינה . - מסלול טיול המאפשר הצצה לערים , לנופים ולתרבות של תושבי המרינה . - סיפור עם ומתכון , המקרבים מעט את התלמידים לרותה של המדינה . - התייחסות לקשר המיוחד של המדינה עם הים התיכון . בנוסף לטקסטים השוטפים , התמונות והמפות , מצויים בספר גלי מידע - קטעי העשרה והרחבה שיש בהם ענייו מיוחד ( ראו , למשל , עמי , { 11 הבהרה של תכניס ( למשל- עמי , ( 61 או אספקטים הקרובים אלינו , תרשכי ישראל ( למשל , עמ' . ( 46 כדי להקל על התלמידים למצוא כספר נושאים או מקומות הנחוצים להם לצרכים שונים ( למשל , לפתרון הפעילויות או להכנת עבודות ] - מצויים בסוף הספר מפתח מושגים ומפתח שמות המקומות , לפי סדר הא-כ . טבלת נתונים של מדינות הים התיכון , הנמצאת כסוף הספר ( עמי , £ 196 מפרטת מדדי פיתוח שונים של מדינות הים התיכון . טבלה זאת מאפשרת הצצה אל המדינות המפותחות והמדיטת המתפתחות סביב חים התיכון ומשלימה , ולו בם בקווים כלליים , את הנתונים המופיעים בפרקי הספר . השימוש כטבלה בפעילויות שונות מאפשר כלי ניתוח חשוב כהוראת מקצוע הגאוברפיה ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר