עמוד:8

שישה נושאים אלה יכולים לשמש אבני בניין לגאוברף להבנת הים תיכוניות המסורתית מעל לכול , יחסי הגומלין כין הנושאים האלה יכולים לספק את ההכנה הטובה ביותר על מהות האזור ועל דרך תפקודו כמערכת טבעית הנשלטת כידי האדם . כלכלה ים ח'כונ' ^ , יש הטוענים כי קיימת "כלכלה ים תיכונית" הקשירה כאופן הדוק לאירופה . במוכנים רבים הים התיכון נשלט על ידי ההשפעות הכלכליות מאירופה , ואפשר לציין כמה מך המרכיבים של קשר זה ; בגלל האקלים היס תיכוני , והקירבה אל השווקים של אירופה המרכזית והצפונית , נוצרה בארצות היס התיכון "התמחות" בגידול ובייצור פירות וירקות מסוימים , שאירופה היא השוק העיקרי הנהנה מהם . חלוקת הייצור והשווקים כיו חלקיו השונים של אבן הים התיכון גורמים להגירה של כוח עבורה צפונה בעיקר במאה השנים האחרונות . " מרבית התיירים המגיעים אל אגן הים התיכון מגיעים מצפונה של אירופה וטמרכזה . לכן אפשר לומר שגס אספקת התיירים היא על הציר של צפון-דרום . כל מדינות האזור ניצבות עם הפנים לכיוון אירופה ? מדינות אירופה הן המודל לחיקוי והמקור לטכנולוגיה , לרעיונות בתחומי המימשל והפוליטיקה ( דמוקרטיה . ( לתקשורת ההמונים ולמדור . אלמנט כלכלי נוסף המאפיין את ארצות היס התיכון מצוי כמיקום האסטרטגי של הים התיכון כיו יצרנים לבין צרכנים של נפט - הובלה , זיקוק ותעשייה , הנלווים לנפט . המגדיל 1 המאתד יש המדגישים דווקא את ההבדלים החריפים בקרב מדינות הים התיכון . מדובר בעיקר בהבדלים גאופוללטייס המורכבים ממשטרים פוליטיים הטרוגניים , מקיומן של דתות ותרבויות שונות ומעימותים ביניהן . יש המדגישים את ההבדל שנוצר מן השיוך לאיחור האירופי - המדינות החברות באיחוד , ומולן המדינות שאינן חברות בו . אלה המדגישים את ההבדלים השוניס מצביעים על כך שבמקים שיהיה זה אזור הרמתי הנתון בתוך עצמו , היס התיכון נראה למעשה כקו שבר המפריד בין אירופה הנוצרית-דמוקרטית לבין מדינות איסלאמיות לא יציבות , שכלכלתן אינה מפותחת והן סובלות מהתפוצצות אוכלוסלן , בצפון אפריקה . קו שבר זה מייצג את הקונפליקט בין העולם המודרני לעולם השלישי . אך נם אלה הרואים את ההבדלים הרכים גורסים כי יש הגזמה רבה כהגדרתו של הים התיכון כקו עימות וכאזור המפורק לחלקים שונים אלה מאלה . בעיניהם יש להביא בחשבון תהליכים שונים ורבים המראים את גורמי האיחוד בתוך אזור הים התיכון ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר