עמוד:7

המלח והדגים הם המשאבים המסורתיים שהים התיכון מרע בהם , אבל 30-ב השנים האחרונות התווספו אליהם "מרוקנים" חדשים - עשרות מיליוני תיירים , קומפלקסים גדולים של תעשייה , ונתיבים חוצים של נפט , המובילים נפט מתעלת סואץ ומאפריקה אל בתי הזיקוק באירופה . פעילויות אלה של סוף המאה העשרים הביאו לזיהום הים וברמד למשבר סביבתי בתוך הים וסביבו . . 3 הנוף - האזור שמסביב לים התיכון הוא כרובו הררי , וגם האיים הם ברובם הרריים . אלה הם הריס מקומטים מאוד , ש " נדחפו " מעלה כתוצאה ממפגש של הלוחות המוצקים והעתיקים שמהם מורכב כדור הארץ . באמצעות רכסי ההרים הללו , אשר אינם יציבים , אפשר להסביר את רעידות האדמה ואת ההתפרצויות הגעשיות הקיימות באיור ( ראו עמ ' . ( 25 מבחינת הנוף , אכן הניר היא סוג המסלע האופייני כיותר לאזור , סלע העולה לעתים כמצוקים תלולים מעל למישורי החוף . אך בעיקרון הנוף אינו אחיד , ולשוני כץ סוגי הנוף יש השפעה על הסוגים השונים של הצמחייה , הטבעית והחקלאית , ועל צפיפות האוכלוסייה . שטחים ים תיכוניים רכים סובלים מיד האדם - מהאצה בסחיפת הקרקעות כתוצאה מכירוא היערות , מרעיית יתר , ומחריש בלתי פוסק של הקרקע , A הצמחייה - יותר ממחצית 25-מ אלף מיני הצמחים המצויים באזור הם ^ ךמיים , כלומר צמחים מקומיים שצמיחתם מוגבלת רק לאזור זה . יש גם במה צמחים מבויתים , כגון הזית , הגפן והתאנה , וכן מינים מסוימים של האלון והאורן , שני מיני העצלם העיקריים כאזור . לאלה ולמינים אחרים יש תרומה גדולה לסגנון המיוחד של כופי הים התיכון . ויש גם מינים נוספים , כמו מטעי הדרים באדמות הנמוכות , דקלים בטיילות החוף ובמלונות , ואקליפסוסים לאורך הדרכים , שהגיעו אל אגן הים התיכון מאזורים אחרים בעולם ונקלטו ונפוצו ברחביו . החקלאות כאזור הים התיכון כוללת עיבוד אדמה ומרעה - בעבר וגם כיום - וככל האזור מתקיימת תחרות בינה לבין הצמחייה הטבעית . התחרות משנה לעתים את הנוף רעיית היתר והשימוש באש יצרו שסחיס של במחילה נמוכה ; שטחי עיבוד חקלאי מחליפים נוף של צמחייה טבעית או , לחלופין , שטחי עיבוד חקלאי שנעזבו מצמיחים מחדש חורש * ים תיכוני . . 6-5 שני מאפיינים הקשורים באדם = א . מסורת ארוכת שנים של חיים עירוניים . כ . ניצול מיוחד של הסביבה היס תיכונית על ידי החברה האנושית . בין השאר אפשר למצוא באזור הים התיכון תפיסות מנוגדות , של תרבויות נוצריות מול תרבויות מוסלמיות . המוסלמים התרבזו בחוקים מקומיים ובחברה מעורכת של מוסלמים , נוצרים ויהודים , אך הקפידו על סנירו ת ופרטיות כמבנה העיר . לעומתם הנוצרים , לעתים כיורשי התרבות הרומית , יצרו נוף עירוני שבא לידי ביטוי בכיכרות מרכזיות פתוחות , במכנים עירוניים גדולים ובכנסיות מרשימות , סביב כל הים התיכון התקיימו והתפתחו הערים שנוסדו לפני מאות ואלפי שנים , ובעורפן המשיכו להתקיים צורות ההתיישבות של החיים החקלאיים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר