עמוד:2

פיתוח וכתיבה ; בילי סב > ר ייעוץ צביה פ"ו עריכה : נירית לוי עיצוב מיכל ליכטר עיצונ העטיפה סטיד > ו אמנון זמיר הפקה ; ב > לי סביר הבאה לדפוסי ג > 1 נחמיאס אין לשכפל , להעתיק ל ^ לם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל ררך * yytix * GH אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק מחוברת ז ™ , אלא נ רשות מפורשת בכתב מה סו" ל if . תשס"ת , . 2005 כל הזכויות שמורות למרכז לטכ » ולוביוז חינוכית , קריית משה רואו , רחי קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל אביב , 61394

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר