עמוד:47

מקורות הנתונים על ישראל שאובים כמעט כולם מפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( השנתון הסטטיסטי לישראל ( מבחר שנים , ( הפרסומים המיוחדים על עלייה , אוכלוסייה , תנועה טבעית וכו' ) וכן נתונים מעודכנים ומפורטים מאתר האינטרנט של הלמ " ס www . cbs . gov . il הנתונים המעודכנים על ארצות שונות בעולם שאובים בעיקר מפרסומים ומאתרי האינטרנט של המשרדים הסטטיסטיים של האו " ם ושל הארגונים הבינלאומיים ( האגף לאוכלוסין של האו " ם , ארגון העבודה הבינלאומי , ארגון הבריאות הבינלאומי , אונסקו , הארגון לשיתוף ופיתוח אירופי , האיחוד האירופי ( 'וכו וכן של המשרדים הסטטיסטיים של ארה " ב , קנדה ואנגליה . בין הפרסומים נזכיר : United Nations , Population Division ( 2001 ) , World Population 2001 ( Data Sheet ) , New York United Nations , Population Division ( 2001 ) , World Population Prospects : The 2000 Revision , New York Population Reference Bureau , ( 2001 ) 2001 World Population Data Sheet O . E . C . D ( 2002 ) , Education at a Glance 2002 , Paris אחו ז המועסקים במקצועות הבכירים בארצות נבחרות באירופה ( 2001 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר