עמוד:46

שיעור ההשתתפות של גברים בני 15 ומעלה הגיע בשנת 2002 , 61 % -ל הוספת המשרתים בצבא לכוח העבודה היה מגדיל את השיעור . 68 % -67 % -ל שיעור השתתפות של הגברים נמצא בירידה רצופה מאז 1955 ( . ( 80 % -מ נשים : 48 % מכלל הנשים , בגיל 15 ומעלה , השתתפו בכוח העבודה . 2002-ב ( הוספת הנשים המשרתות בצה " ל הייתה מגדילה את שיעור ההשתתפות . ( 2 % -בכ שיעור זה מהווה גידול רצוף וניכר בהשתתפות הנשים בכוח העבודה מאז ) 1955 בשנה זו השתתפו בכוח העבודה 26 % מהנשים . ( אחוז ההשתתפות של נשים נשואות ואף אלה עם ילדים צעירים גדל במידה ניכרת . הנשים מהוות 46 % מכוח העבודה הישראלי . שיעור ההשתתפות של נשים בישראל נמוך מזה של אחדות מארצות אירופה , אך דומה ואף גבוה מזה של ארצות אחרות . ההרכב המקצועי : הרמה ההשכלתית הגבוהה של כוח העבודה באה לידי ביטוי בהרכב לפי משלחי יד . חלקם של המועסקים במקצועות אקדמיים , מדעיים , חופשיים וטכניים ( כגון : רופאים , מהנדסים , מדענים , טכנאים , אמנים ( 'וכו מגיע בישראל ל- 29 % מכלל המועסקים , שיעור המתקרב לזה המצוי בארצות המפותחות . חל קם של המועסקים במקצועות אלה בישראל נמצא בגידול רצוף . העלייה ההמונית ממדינות חבר העמים בשנות 90-ה תרמה לכוח העבודה תוספת ניכרת של בעלי מקצועות מדעיים , אקדמיים וטכניים ( וזאת כאשר כשליש בלבד מבעלי מקצועות אלה שבקרב העולים נקלט במקצוע שהיה לו טרם העלייה . ( המועסקים בישראל לפי משלחי יד ומין - 2001 ) באחוזים )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר