עמוד:45

כוח העבודה הישראלי מנה 2002-ב יותר 2 . 5-מ מיליון נפש , 54 . 3 % גברים ו 45 . 7 % - נשים . כ- 40 % מכלל האוכלוסייה השתתפו בשנת 2002 בכוח העבודה האזרחי ( היו מועסקים א ו חיפשו עבודה באופן פעיל ) ; ומתוך האוכלוסייה בגיל העבודה ( בני 15 ומעלה ) . 54 % – הוספתם של המשרתים בצה " ל הייתה מגדילה את שיעור ההשתתפות . 58 % -ל קיימים הבדלים ניכרים בנוהגי ההשתתפות בכוח העבודה בין גברים לביו נשים . גברים : שיעור ההשתתפות של גברים נמצא בירידה הן בישראל והן בארצות אירופה , כתוצאה ממגמה גוברת של צעירים להמשיך בלימודים , מפרישה הולכת וגדל ה של קשישים מעבודה ואף מפרישה בגילאי טרום פרישה . בישראל שיעור ההשתתפות של גברים נמו ך בעיקר בגילאי העבודה העיקריים , ( 54-25 ) ואילו בגילים 65 ומעלה ובגילאי טרום פרישה , שיעור ההשתתפות אף גבוה יותר ממרבית המדינות המפותחות . שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של בני 64-15 לגברי ם ונשים שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של בני 15 ומעלה ( 2001-2000 ) באחוזים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר