עמוד:42

מרכיבים : אחד הוא העסקת עובדים באמצעות חברות כוח אדם . במסגרת זו אין לעובד / ת קביעות והזכויות הסוציאליות כמעט ולא קיימות . רוב המועסקים על פי שיטה זו הן נשים , ושיעורן עולה בהתמדה . מרכיב שני במדיניות הוזלת העבודה הוא העברת התעשייה לחו " ל : ניידות ההון , הסחורות , הטכנולוגיות , הידע , ניידות העבודה וניידותם של בנ י האדם בעצמם , מאפשרת מעבר למקומות שבהם העבודה זולה יותר באופן משמעותי . כך קרה שתעשיית הטקסטיל , תעשייה המעסיקה בעיקר נשים , נדדה מעיירות הפיתוח ומהכפרים הערבים בישראל למצרים , לירדן , לטורקיה ולרשות הפלסטינית . לכן , בישראל כמו במדינות רבות ב ' עולם הראשון , ' קיימת עלייה מתמדת בשיעור המובטלות ממעמד הפועלים . מרכיב שלישי במדיניות הוזלת העבודה הוא " יבוא " כוח אדם זול , ללא זכויות סוציאליות , ממושמע ולא מאורגן . זהו ה " יבוא " של מהגרי העבודה ( העובדים הזרים ) שהתחיל בשנת 1993 ומאז גדל תחת הלחץ של המגזר החקלאי , ענף הבנייה וענפים נוספים . היום מונה מגזר זה 300 , 000-כ בני אדם , עובדים לגלים ובלתי לגלים . נשים מהוות חלק קטן יחסית בקרב מהגרי העבודה בישראל , אולם מספרן הולך וגדל . הגורם השני קשור לגורם הראשון והוא אי-אכיפתם של חלק גדול מהחוקים , למשל חוק שכר מינימום אשר אמור לחול על כל אדם העובד בישראל , כך גם חוק שכר שווה לעובדת ולעובד . הגורם השלישי הוא פירוק מדינת הרווחה ומסחור של שירותי הרווחה . כתוצאה מתהליך זה בעלי האמצעים קונים שירותים בשוק ( מעונות יום , טיפולים רפואיים , טיפול בקשישים , מסגרות לילדים עם מוגבלויות ועוד . ( בקבוצות שאינן יכולו ת להרשות לעצמן לרכוש שירותים אלה מועברת האחריות למשפחה , בפועל לנשים במשפחה . אחריות נוספת זו מוסיפה על קשיי הנשים לצאת מהבית ולהשתלב בשוק העבודה . בהתחשב בכך שהמדינה ושירותי הרווחה הם מעסיק גדול ביותר של נשים , פירוק מדינת הרווחה מעלה את האבטלה בקרב הנשים גם מהמעמד הבינוני . ההסתדרות לא מנעה את ההתפתחויות האלו . מאמצע שנות 80-ה ובעיקר בשנות , 90-ה התאגידים הבין-לאומ יים התנו את השקעותיהם בארץ ( כמו בארצות אחרות ) בהחלשת העבודה המאורגנת או אפילו בחיסולה , ודרישה זו החלישה מאוד את מעמדה של ההסתדרות ואת כוח המיקוח שלה . למרות חולשה זו , במסגרת ההסכמים הקיבוציים שמרו הדרגות הגבוהות , המאוכלסות על פי רוב בגברים , על רמת השכר בשני העשורים האחרונים , ואף העלו אותה , בעוד שהדרגות הנמוכות , שמונות בעיקר נשים , לא הצליחו לשמור על רמת השכר . יש לציין עוד שההסתדרות התעלמה כמעט לחלוטין מהגירת העבודה . שלושת הגורמים הממשלתיים ביחד עם חולשת ההסתדרות יצרו מדיניות ניאו- ליברלית ברוטלית , ללא בלמים וללא רסן , ועוד היד נטויה . כתוצאה מכך , חלק גדול מהנשים משלמות את מחיר הגלובליזציה . עשרת הדיברות החברתיים לשילוב נשים בכוח העבודה אי-השוויון בשוק העבודה בממדים כאלה ובקיטוב כזה אינו הכרחי . ברצוני להציע דרך בה יוכלו נשים להשתלב בשוק העבודה על בסיס יותר שוויוני . הנחת היסוד שלי היא כי יש ליצור כלים ספציפיים עבור הנשים בשוק העבודה , זאת בנוסף למדיניות פיסקאלית , להשקעות בתשתיות , לתמיכה בעבודה - ולא רק בהון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר