עמוד:41

לקטגוריות הללו נמצאות בשוק העבודה . ההבדל המשמעותי הוא בסוג התעסוקה : הרבה מהמזרחיות משולבות בסוגי התעסוקה ה פחות יוקרתיים בעוד שרבות מהאשכנזיות משתלבות בסוגי התעסוקה היוקרתיים יותר . ההבדלים המעמדיים נובעים מהזדמנויות שונות בתחום ההשכלה והתעסוקה הנפתחות בפני הנשים אשכנזיות ומזרחיות כתוצאה מהמרחב הגיאוגרפימעמדי בו הן מתקיימות : ב ' פריפריה ' קיים ייצוג יתר ש ל מזרחיות לעומת ה ' מרכז ' וב ' פריפריה , ' מעצם היותה ' פריפריה , ' קיימות פחות הזדמנויות השכלתיות ותעסוקתיות . הפער הלאומי גדול יותר : ב- 1999 שיעור היהודיות בשוק העבודה היה 52 % ושיעורן של הערביות אזרחיות מדינת ישראל הגיע רק , 20 % -ל זאת למרות שנשים מהוות כיום יותר מ- 56 % ממקבלי תעודת בגרות בקרב הערבים-הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל . התמונה אף מורכבת יותר : בקרב הנוצריות שיעור ההשתתפות של הנשים היה 33 % , 1996-ב 1999-וב הוא עלה . 42 % -ל בקרב הדרוזיות , עלה שיעור ההשתתפות של נשים 29 % -מ 1996-ב ל 33 % - . 1999-ב רק בקרב המוסלמיות נשאר השיעור יציב : 1996-ב וב- 1999 הוא עמד רק על . 13 % בנוסף , בשוק העבודה בישראל נמצאת קבוצה גדולה של " נוכחות-נפקדות . " אלה אותן מהגרותעבודה , המגיעות מן ' העולם המתפתח ' לישראל ולארצות ' העולם הראשון , ' כחלק מהגירת -העבודה הגלובלית . רובן המוחלט של מהגרות העבודה , עובדות בשכר נמוך מאוד , לא פעם בתנאים מחפירים וללא הגנה מקצועית . בישראל כמו בארצות נוספות הן ממלאות תפקידים " תפורים על פי מידותיהן : " המין שלהן , ב " שילוב הראוי " עם אפיוניהן השונים כמו גיל , לאום וגזע , מייעד אותן לעבודות שונות . הפיליפיניות למשל מיועדות לטיפול בקשישים , סיעוד ושירותי משק-בית ; תנאי עבודתן סבירים יחסית . נשים צעירות המגיעות ממדינות בריה " מ לשעבר , מיועדות , קרוב לוודאי , להימכר לצורכי תעשיית המין . מהגרות- העבודה מייצגות גרסה בתר-תעשייתית של שיטת הקסטות , שיטה העומדת בניגוד מוחלט לעקרונות היסוד של החברה ההישגית -מריטוקרטית ומפרה הפרה גסה את זכויות האדם הבסיסיות ביותר . מדיניות הממשלה : היד הלא נעלמה איך , אם כן , מתקיימת ה ' מהפכה השקטה , ' המחויבות לשוויון הזדמנויות , לצד עק רון ' המפרנסת השנייה ' והקיטוב המגדרי-מעמדי-עדתי-דתי-לאומי ההולך וגדל ? התשובה היא במדיניות של ממשלות ישראל במשך 20 שנה , אותה מדיניות שהיום אנו עדים לשיאה . למרות הטענה שבעידן הגלובליזציה מסתלקת המדינה מניהול הזירה הכלכלית והחברתית , יש למדינה תפקיד מרכזי בבלימת גלגלי הקפיטליזם הגלובלי , בוויסותם וביצירה של קפיטליזם פחות דורסני , או - ההיפך . מדיניות ממשלות ישראל בעשרים השנים האחרונות היא הסבר עיקרי ליצירת אי-שוויון בכוח העבודה וכך גם ליצירת אי-שוויון מגדרי . שלושה גורמים מרכזיים במדיניות הממשלה מזרזים שינוי במבנה כוח העבודה הישראלי ושלושתם משפיעים במיוחד על נשים : הגורם הראשון הוא עיקרון מרכזי במדיניותן הכלכלית של ממשלות ישראל בשני העשורים האחרונים : הוזלת העבודה . כדי להוזיל את מחיר העבודה , ננקטת מדיניות מבוססת על שלושה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר