עמוד:40

עלייה דרמטית בהשכלת הנשים . , 1999-1998-ב נשים היו 58 % -כ ממקבלי תואר ראשון , 54 . 5 % -כ ממקבלי תואר שני , 41 % -וכ ממקבלי תואר שלישי . הנשים מהוות כ- 57 % מהסטודנטים באוניברסיטאות ולא רק בתחומים ה " נשיים המסורתיים : " הן מהוות 52 % מהסטודנטים למשפטים , 49 % מהסטודנטים לרפואה ו- 44 % מהסטודנטים בפקולטות למתמטיקה ולמדעי הטבע . השתלבות נשים במקצועות חופשיים , בהיי-טק , ובניהול . למשל , בין 1976 , 1998-ל אחוז המנהלות עלה מ 9 % ל . 22 % חקיקת חוקים פמיניסטים ( חקיקה פמיניסטית פירושה , בהקשר הזה , קידום האתוס המריטוקרטי וההישגיות , לעומת החקיקה הקודמת , ש " הגנה " על נשים / אמהות לילדים , בשוק העבודה בישראל , כמו גם בעולם המערבי , אך למעשה הפלתה אותן . ( 1988-ב נחקק חוק שוויון הזדמנויות בתעסוקה ; , 1993-ב תוקן החוק לחברות ממשלתיות ( ייצוג הולם של נשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות ;( 1995-ב תוקן חוק שירות המ דינה המבטיח ייצוג הולם לנשים במסגרת המכרזים של שירותי המדינה ; ב- 1996 נחקק חוק שכר שווה לעובדת ולעובד הכולל הכרה בפערי ההכנסה המיגדריים כנובעים מתוספות כמו ' שעות נוספות , ' ' אחזקת רכב ' וכו ;' 1998-ב נחקק החוק נגד ההטרדה המינית , ועוד . עקרון ' המפרנסת השנייה ' ועוד מגמות של הדרת נשים בשוק העבודה בישראל למרות הנאמר עד כאן העיקרון המארגן של נשים בשוק העבודה הישראלי היה ונשאר עקרון ה ' מפרנסת שנייה' . גם היום עובדות נשים על פי " שעות נשיות " או במשרות חלקיות , מתוך בחירה , אבל גם מתוך חוסר ברירה ; בממוצע עובדות נשים 36-כ שעות בשבוע לעומת הגברים העובדים כ- 46 שעות בשבוע . נשים גם מרוכזות ב " מקצועות נשיים " ו " נישות נשיות " ושכרן נמוך משכרם של הגברים עבור אותה עבודה או עבודה זהה . אחוז האב טלה בקרב הנשים גבוה באופן משמעותי מאחוז האבטלה בקרב הגברים . דפוסים אלה קיימים בחלקם או בכללותם גם בתחומי התעסוקה היוקרתיים ביותר בהם השתלבו הנשים , כולל המקצועות החופשיים , ההיי-טק והניהול . אין פלא לכן 60 % -שכ מהמשתכרים שכר מינימום הן נשים , 65 % -כ ממקבלי השלמת הכנסה הן נשים , 60 % -כ מהמובטלים הן מובטלות . השתייכותם של הנשים והגברים לקבוצות מובחנות על פי גיל , עדה , לאום , דת , מקום מגורים , וכו ' מנתבת במידה לא מבוטלת את מעמדם בהיררכיות החדשות המתגבשות כתוצאה מכינונו של הסדר הגלובלי החדש . פירושו של דבר , שבדרך כלל , לקבוצות ה ' מרכז ' נגישות רבה יותר להזדמנויות בתחום ההשכלה והתעסוקה שיוצר הקפיטליזם הגלובלי בעוד שלקבוצות ה ' פריפריה ' נגישות מוגבלת יותר . כך יש נשים הנהנות מקידום המוכשרים בגרסתו הניאו -ליברלית ( כ- 35 % מקרב הנשים העובדות " עושות קריירה (" ואחרות נדחקות לשוליים . אין הבדל כמותי משמעותי , למשל , בין המזרחיות ( הגדרה מצומצמת : אב נולד באסיה-אפריקה ) לבין האשכנזיות ( האב נולד באירופה-אמריקה : ( בגילאים : 45-25 יותר מ 70 % מהנשים השייכות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר