עמוד:37

כאמור , חוק השבות מבטא את היעד המרכזי של הציונות : הגשמת זכותו הטבעית וההיסטורית של העם היהודי למדינה ריבונית משלו בארץ ישראל , ועיקרון זה מתבטא בז כותו של כל יהודי לעלות לישראל ולהשתקע בה . משחוקקה כנסת ישראל את החוק , בראשית שנות , 50-ה הייתה המדינה הצעירה נתונה בתנופה של גידול האוכלוסייה , עם קליטתם של מאות- אלפי עולים . במהלך עשרות השנים שחלפו מאז איפשר חוק השבות את קליטתם של מיליוני היהודים שהגיעו לארץ . אולם בחוק קיימות גם הגבלות על זכות העלייה . סעיף 2 בחוק נותן לשר הפנים סמכות למנוע עלייתו לארץ של יהודי , אם הוא : פועל נגד העם היהודי ; עלול לסכן את ביטחון המדינה או את בריאות הציבור ; בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור . חוק השבות התקבל בכנסת אך עורר ויכוח ציבורי ומחלוקת , בעיקר בשני נושאים : . 1 מיהו יהודי ? החוק מעניק את זכות העלייה ליהודים , ובסעיף 4 ב ניתנת הגדרה " מיהו יהודי " לצורך חוק זה . נאמר שם : " לעניין חוק זה , ' יהודי ' - מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר ואינו בן דת אחרת " . הגדרה זאת יצרה קשיים ובעיות . לפי ההלכה היהודית האורתודוקסית , יהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר כהלכה , כלומר גויר על ידי רב אורתודוקסי . גיור כזה כולל ברית מילה , טבילה במקווה והתחייבות לקיים מצוות . ניסוחו של סעיף 4 ב אינו זהה לגמרי לגישה המסורתית האורתודוקסית . ניסוח הסעיף גם אינו מתא ים לאישים ולגופים שגישתם ליהדות שונה והם סבורים , למשל , שיהודי הוא מי שמגדיר עצמו כיהודי מבחינה לאומית , או מי שאחד מהוריו הוא יהודי , או מי שגויר בידי רב רפורמי או קונסרבטיבי . ניסוחו של החוק ללא הגדרה מוסכמת בסוגיה קשה זאת , " מיהו יהודי " , גרם לבעיות ברישום יהודים במרשם התושבים של המדינה . כתוצאה מכך עתרו יהודים לבג " ץ בבקשה להגדירם כיהודים לצורך קבלת זכויות עולה ואזרחות לפי חוק השבות . . 2 חוק השבות מעניק ליהודים זכות שלא מוענקת ללא-יהודים . חוק השבות מעניק ליהודים זכות לעלות ארצה ( ובעקבות זאת , על פי חוק האזרחות , לקבל בה אזרחות . ( החוק גם מכיר בזכות העלייה של בני זוג , ילדים ונכדים של יהודים , אך הוא אינו נותן זכות דומה ללא-יהודים . חלק ניכר מאזרחיה הערבים של מדינת ישראל רואים בחוק השבות אפליה ופגיעה בעקרון השוויון , שהוא עיקרון דמוקרטי חשוב . לפי תפיסתם של רוב הערבים בישרא ל וכן של מיעוט קטן בקרב היהודים - מדינת ישראל , שהיא מדינה דמוקרטית , צריכה להיות מדינה של כל אזרחיה , ללא הבחנה בין יהודים ללא-יהודים . לפי תפיסה זאת , חוק השבות יוצר אפליה של הלא- יהודים ויש לבטלו . לעומתם סבורים הרוב המכריע בקרב היהודים , שמדינת ישראל צריכה להע ניק עדיפות בהגירה ליהודים כדי לממש את היעד המרכזי של הציונות : הקמת מדינה יהודית לעם היהודי , מדינה שרוב תושביה הם יהודים . לגבי היהודים חוק השבות מאפשר את מימוש הזכות להגדרה עצמית , ולכן אין לשלול אותו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר