עמוד:32

הארות והערות לפעילויות בחוברת פעילות , 1 עמוד 74 בחוברת מומלץ לערוך היכרות עם הרשויות המקומיות של יישובים בסביבת היישוב של התלמידים . כדאי לחפש רשויות מסוגים שונים ( מועצה מקומית , עירייה , מועצה אזורית . ( אפשר לארגן פעילות כזו בשיתוף עם ההורים . רצוי לחלק את התלמידים לקבוצות וכל קבוצת ילדים , בליווי הורה או כמה הורים יבקרו ביישוב סמוך וייפגשו ( לאחר תיאום ) עם נציג מהרשות . פעילות , 12 עמוד 86 בחוברת פעילות זו מזמנת עיסוק באינטרסים שונים שיש לאנשים שונים באותו עניין . את הפעילות הזו אפשר גם לבצע כפעילות כיתתית : לבחור 4 תלמידים ולשחק משחק תפקידים של הדמויות המופיעות בפעילות , ולאחר מכן לערוך הצבעה כיתתית . מליאת הכיתה תשמש כמועצת היישוב . ליזום פגישה של התלמידים עם ראש הרשות או עם אחד מסגניו או עם כל נציג אחר . התלמידים יוכלו לשאול שאלות בעניינים שמטרידים אותם בקשר לחיים ביישוב . אמצעי נוסף שכדאי לעשות בו שימוש הוא שילוב אקטואליה בלימוד הנושא . כמעט לכל רשות יש מקומון , דפי מידע וכדומה . לשילוב האקטואליה מטרות שונות : עדכון נתונים ותופעות . העשרת הנושאים הנלמדים . הבלטת הרלוונטיות של הנושאים הנלמדים . בחינת הנושאים המצויים על סדר היום הציבורי . יישום החומר הנלמד . לימוד בדרך מעניינת . מטרות נלוות : היכרות עם שפת התקשורת ושימוש מושכל וביקורתי באמצעי התקשורת . אפשר לשלב אקטואליה בלימוד הנושא בדרכים שונות : א . לשלב ידיעות רלוונטיות לנושא הרשות המקומית באופן שוטף במהלך הלימוד : בראשית השיעור , במהלכו או בסיומו . ב . לאסוף ולנתח קטעי אקטואליה תוך התמקדות בנושא מסוים . ג . אפשר לבחור מערכת של עיתון ולהוציא מעין " מקומון " בנושא היישוב , שיכלול אסופה של ידיעות . למקומון אפשר להמציא שם ואף להפיץ אותו בין תלמידי הכיתה והשכבה ( המערכת יכולה להיות כיתתית או שכבתית וגם להתחלף כל פרק זמן מסוים . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר