עמוד:28

פרק שלישי : היישובים – אז והיום תכנים : חלקו הראשון של הפרק עוסק בהיבט ההיסטורי – תולדות היישובים . המוקד הוא בציר : משפחות ויישובים בראי תולדות ארץ ישראל . התכנים שעולים בחלק זה הם אלה : העלייה לארץ בשנים הראשונות להקמתה , ההתיישבות בתקופות שונות , מעשי ראשונים ופועלם , קשיים והתמודדויות של הראשונים , אורח החיים בעבר . היישובים בישראל הוקמו בתקופות שונות . מאחר שתלמידים בכיתה ד עדיין מוגבלים בתפיסת ציר הזמן , יצרנו קו זמן מכליל שבו הם יכולים להתמצא : יישובים עתיקים בני אלפי ם ומאות של שנים , כמו ירושלים ונצרת . יישובים וותיקים מתחילת המפעל הציוני ועד הקמת המדינה . יי שובים צעירים שהוקמו לאחר הקמת המדינה . זהו ' סרגל זמן מכליל , ' ובעזרתו התלמידים יכולים להגיע למיון תקופות ההקמה של היישוב שלהם ושל יישובים אחרים . בפרק מובאות דוגמאות של סיפור הקמתם של שלושה י ישובים בתקופות שונות : טבריה - יישוב עתיק , נגבה - יישוב וותיק ( חומה ומגדל , ( מודיעין - יישוב צעיר . בכל דוגמה יש מידע קצר על היישוב היום , סיפור הקמתו , ר יאיון עם תושב ותיק והתייחסות למקור מידע שעוזר בחקר יישובים : כתבים עתיקים , ארכיאולוגיה , מוזיאון , ארכיון , שימור מבנים , תצלומים , אתרי אינטרנט וכדומה . חלקו השני של הפרק עוסק בשינויים שחלים ביישוב ובסביבתו במשך השנים בעקבות גידול האוכלוסייה ביישוב . התלמידים מוזמנים לבחון את השפעת גידול האוכלוסייה והתפשטות היישוב , למשל : ההשפעה על יחסי הגומלין עם הסביבה הטבעית , האיזון בין פיתוח לשימור . עניין נוסף שנמצא במוקד הוא ה שינויים במקורות הפרנסה במשך השנים , מחסור במקומות עבודה ביישוב ובסביבתו ופעולות שננקטות כדי לפתח מקומות עבודה חדשים . מיומנויות : איתור מידע היסטורי ופענוחו : קריאת תעודות , יומן , סיפור אישי , חומר ארכיוני וכדומה , הבנת מסגרת זמן , ריאיון . מושגים ( המושגים המודגשים הם כאלה המודגשים גם בספר ) : ארכיאולוגים , יישובי חומה ומגדל , ישוב עתיק , יישוב ותיק , יישוב צעיר , ארגון ההגנה , ארכיון , תורה שבעל פה , המשנה , התלמוד הבבלי , התלמוד הירושלמי , מקום עבודה , שטחים פתוחים , מערכת תחבורה , זיהום אוויר , חומר מתכלה , מובטלים , אבטלה , פיתוח , שימור , מי ביוב , מי שפכים , נמל ימי , בתי זיקוק , תחנת כוח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר