עמוד:26

פעילות , 7 עמוד 29 בחוברת בפעילות זו המטרה היא למצוא את הדומה והייחודי לקבוצת תלמידים באופן שבו הם מציינים חג או אירוע . לעיסוק הזה חשיבות רבה בפיתוח זהות ושי יכות לאומית ובעידוד ראייה פלורליסטית המאפשרת לחפש את הדומה בינינו אך גם מכבדת את השונות . אנו ממליצים שפעילות זו תהפוך לפרויקט כיתתי שמח וצבעוני . פעילות , 9 עמוד 30 בחוברת לאחר שהתלמידים יבצעו את הפעילות בעזרת הוריהם אנו ממליצים להרחיבה : להשיג מפה גדולה של מדינות העולם ולהכין את מפת העלייה של משפחות התלמידים בכיתה . הרחבה כזו תאפשר להבהיר ולהדגים את נושא קיבוץ הגלויות . פעילות , 20 עמוד 38 בחוברת הפעילות דורשת מהתלמיד לקרוא בעיון את המידע המצוי בספר הלימוד על האוכלוסייה הערבית והדרוזית בישראל , ואחר כך - לבחור היגדים שיעידו על רמת הבנת הנקרא . המידע הוא הצעד הראשון לשבירה של סטריאוטיפים כלפי קבוצה מסוימת במדינה . חשוב שכל תלמיד במגזר היהודי יכיר את העובדות ואת המידע המובא בספר . הספר לחיות יחד בישראל , כמו תוכנית הלימודים , מעניק חשיבות גדולה להכרת ה ' אחר ' ומעודד ערכי יסוד לחיים ביחד בחברה דמוקרטית : כבוד , שוויון , סובלנות והידברות . מורים המעוניינים יוכלו למצוא מידע נוסף חשוב על ערביי ארץ ישראל בתוכנית הלימודים החדשה עמודים . 248 – 228 מידע זה יוכל לעזור ביצירת אבחנות בין ערביי ישראל שהם אזרחי המדינה , לבין פליטים בשטחי יהודה ושומרון , לבין ערביי מדינות ערב . ישנם בתי ספר יהודיים שנמצאים בקשר עם בתי ספר ערביים , ישנן ערים מעורבות שבהן לתלמידים מהמגזרים השונים יש הזדמנויות שונות להיפגש , וישנם גם תלמידים שמעולם לא דיברו או פגשו תלמיד שהוא מהמגזר הערבי וגם המידע שלהם לגבי המגזר הזה הוא מצומצם . כדי ליצור מכנה משותף בין כלל תלמידי ישראל אנו רואים את המידע הבסיסי שהוגש בנושא זה הכרחי וחשוב . בתי ספר יכולים להחליט להוסיף מידע ולהתעמק בנושא ( להרחיב את ההיכרות דרך האינטרנט , ליזום מפגשים ) לפי החזון והערכים המובילים של בית הספר . פעילות , 23 עמוד 39 בחוברת בפעילות הזאת התלמידים מוזמנים להביע דעה לגבי שיתוף פעולה עם המגזר הערבי בתחומים שונים . שיתוף הפעולה יכול להיות בתחומים שונים . אנו ממליצים שלפני הפעילות ייערך בכיתה דיון : מהי המשמעות של החיים בצוותא – אוכלוסייה יהודית עם אוכלוסייה ערבית ודרוזית ? באילו תחומים קיים שיתוף ? באילו תחומים חשוב להגביר את השיתוף ? ובאילו תחומים חשוב לשמור על הבידול ועל הפלורליזם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר