עמוד:25

הערות והארות לפעילויות בחוברת פעילות , 1 עמ וד 24 בחוברת המטרה של פעילות זו היא לחדד את ההבנה לגבי המושג ' אוכלוסייה . " זהו מושג בסיסי בפרק , וחשוב לוודא שהוא ברור לכל התלמידים – גם לתלמידים המתקשים . דוגמאות לכרזה ב : ילדים שומרים על העולם , או : כל הילדים בעולם שווים . קבוצת האוכלוסייה – ילדים . דוגמאות לכרזה ג : ילדים למען הסביבה , או : בואו להקים ארגון של ילדים ירוקים . קבוצת האוכלוסייה – ילדים . פעילות , 4 עמוד 27 בחוברת הפעילות מזמנת כתיבה של דברים מיוחדים למדינת ישראל , מדינה יהודית ודמוקרטית , מנקודת מבטם של הילדים . זאת פעילות פתוחה המאפשרת לתלמידים שונים , הבאים ממגזרים שונים , להביע את הדברים המיוחדים בעיניהם . יש מקום לעודד בכיתה את נקודת המבט האישית של כל תלמיד ולעודד הקשבה וקבלה של המיוחד בעיני הילדים השונים . משימה מעניינת יכולה להיות לבקש גם מאחד ההורים לכתוב לאנדי את המיוחד במדינה מנקודת מבטו , ובדיון הכיתתי להתייחס גם להשקפתו של הדור המבוגר על הנושא . המלצות להוראה- למידה של הפרק כאמור , הפרק מציג קבוצות אוכלוסייה בחברה הישראלית ועוסק בשונות ובהטרוגניות הקיימות בחברה : ישנם עולים חדשים וישנם ותיקים , ישנם יהודים וישנם ערבים , ישנם צעירים וישנם בוגרים . 'וכו טכניקת הוראה שעשויה לעזור לתלמידים להבין ולחוש אמפתיה לקשיים של קבוצת אוכלוסייה שונה משלהם היא ' משחק תפקידים ' . אסטרטגיה זו תאפשר לתלמידים ' להיכנס לנעלים ' של אנשים אחרים ולאמץ את נקודת מבטם . הפרק הזה מזמן גם ארגון אירועים כיתתיים בשילוב אנשים מקבוצות אוכלוסייה שונות שיספרו על חוויותיהם האישיות הקשורות לנושאי הלימוד : עולה חדש או עולה ותיק , מתנדב בקהילה , מורה טיפולית , מישהו שעוסק בקליטת עלייה , אישה שפרצה את מחסום המגדר , וכדומה . בחוברת הפעילויות ישנן כמה הצעות לאירועים כאלה . חשיבותם של נושאים אלה רבה הן לפיתוח הזהות של התלמידים והן לפיתוח תחושת השייכות הלאומית שלהם . ( ראו למשל פעילות " קליטת עליה ביישוב " בעמוד 37 בחוברת ( . פרק זה מעלה גם את הקשיים והפערים הקיימים בקרב אוכלוסיית ישראל , ואלה מובאים ברגישות ובהתאמה לגיל הילדים . אנו מציעים לעסוק גם בסוגיות אלה ( יש הפניות אליהן ב " עוצרים לרגע " , למשל בעמ ' , 33 וגם בחוברת הפעילויות . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר