עמוד:24

פרק שני : תושבי ישראל – נעים להכיר ! תכנים : תחומי הידע העיקריים בפרק זה הם סוציולוגיה ודמוגרפיה . חשיבותו גדולה כי הוא הפרק העוסק ישירות ברב תרבותיות ובהטרוגניות של האוכלוסייה בישראל . כדי לחיות יחד בישראל , יש להכיר את ה ' אחר ' ולהטמיע ערכים והתנהגות של סובלנות והתחשבות . התכנים בפרק חושפים קבוצות אוכלוסייה שונות במדינה ומדגישים שלכל קבוצה מאפיינים וצרכים ייחודיים לצד מאפיינים דומים לקבוצות אחרות . הפרק פותח באוכלוסייה היהודית בישראל , עוסק בקבוצות העולים שאפיינו את החברה הישראלית מאז הקמת המדינה ומתעכב על סיפורן של שתי עליות גדולות –זו שהייתה מיד לאחר קום המדינה , והעלייה הרוסית והאתיופית בשנות . 90-ה בהמשך דנים בקבוצת האוכלוסייה הערבית והדרוזית בישראל . זוהי ההזדמנות לתלמידים במגזר היהודי בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים -דתיים לערוך היכרות עם אזרחי ישראל הערבים והדרוזים . מרבית התלמידים אינם מודעים לעובדה שהמושג " אזרחים שווי זכויות " חל גם על ערביי ישראל , ויש מקום לחזק את המושג הזה . התלמידים פוגשים ילדים מהיישוב ראמה ( ילדה מוסלמית , ילד נוצרי וילד דרוזי , ( וכך נחשפים לשונות בתוך המגזר הערבי . לצד השונות ( בתוך המגזר הערבי ובינו לבין המגזר היהודי ) אפשר כמובן למצוא מאפיינים דומים בחיי כל הילדים : הילדים הולכים לבית הספר , משחקים עם חברים , אוהבים משחקים שונים , ההורים עובדים וכו' . לקראת סיום הפרק מוזכרות קבוצות נוספות באוכלוסייה : קבוצות גיל שונות , בעיקר קבוצת הילדים וקבוצת הקשישים – שיש להן צרכים דומים וצרכים שונים . מודגש הנושא של פעילות ילדים למען קשישים וקשישים למען ילדים . נשים וגברים – חלוקת תפקידים מסורתית מול שינויים כיום , חוק שוויון הזדמנויות , אך עדיין יש פערים ואין שוויון מלא . אנשים עם צרכים מיוחדים - הדגש ת החשיבות של שילובם בחברה וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות . מיומנויות : כישורי דיון , התמצאות במפות ישראל והעולם , כתיבה בסוגות שונות , מדרש תמונה , השוואה , סימולציה . מושגים עיקריים בפרק ( המושגים המודגשים הם כאלה המודגשים גם בספר : ( אוכלוסייה , אוכלוסייה מגוונת , מאפיין , חוק השבות , צברים , מימונה , מעברה , ערים מעורבות , חמולה , מסיק , אנשים עם צרכים מיוחדים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר