עמוד:20

יש מקום להדגיש – יכולתם של הילדים בכיתה ד לפעול ולתרום היא מוגבלת גם מבחינת כישוריהם כילדים צעירים וגם מבחינת יכולתם להתמיד בפעולה ממושכת . אי לכך אם אתם יוזמים פעילות התנדבותית של הילדים חשוב להתאים אותה לגילם וליכולותיהם . גם זה רעיון ... צילומים שהילדים יעשו בעצמם בזמן לימוד הנושא יכולים להוסיף הרבה לחוו יית הלמידה ולהבניית המושגים . המצלמות הנמצאות כיום בשימוש קלות להפעלה , ותלמידים רבים אכן מתנסים בשימוש בהן . כדאי אפילו לזמן לכיתה את אחד ההורים , שיודע מעט בהלכות צילום , וללמד את הילדים את הדברים היסודיים . אפשר שרק חלק מהילדים יצלמו בעזרת מצלמות דיגיטאליות , והתמונות יגיעו אל כל התלמידי ם ( דרך הדואר האלקטרוני , למשל ) . מושגים לחיות יחד בישראל הוא חומר לימוד בין-תחומי , ועל כן המושגים שהילדים פוגשים הם מתחומי דעת שונים . המושגים מוסברים בטקסט ומודגשים בפס צהוב , ובסוף הספר הם מכונסים במילון מושגים . מיומנות השימוש במפתח מושגים היא חשובה ומתאימה לגילם של התלמידים , וכדאי לתת לתלמידים משימות כדי לתרגל את השימוש בו . גם זה רעיון ... אפשר לבחור את המושגים החשובים ולהעמיק את ההבנה שלהם באמצעות תכנים מתחומי דעת אחרים . לדוגמה המושג " מאפיינים , " שהתלמידים נפגשים בו כבר בראשית ספר הלימוד , הוא מושג חשוב , ואפשר להרחיב ולהעמיק את ההבנה שלו על ידי חיפוש מאפיינים בתחומים אחרים : דמויות מהתורה , דמויות ספרותיות , חומרים ונופים וכו' . מפתח שמות מקומות מפתח שמות המקומות בדומה למילון המושגים נמצא בסוף ספר הלימוד . שני המפתחות הם כלים מידעניים בעלי חשיבות , וכדאי ללמד את מיומנויות השימוש בהם כבר מגיל צעיר . אם התלמידים יידעו כיצד להשתמש במפתח המקומות ובמילון המושגים , הם יוכלו בנקל להשתמש בסדרה ארוכה של כלים מידעניים , וביניהם אנציקלופדיות ומילונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר