עמוד:19

מהתורה שבעל פה - עמ ' , 57 איך יודעים מה קרה בטבריה לפני אלפי שנים ? - עמ ' , 58 מודיעין הקדומה - עמ ' , 63 מוצאים מידע באינטרנט על העיר מודיעין - עמ ' , 64 המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות - עמ ' , 72 בעיית האבטלה - עמ ' , 74 נחל קישון - עמ ' , 77 " רשות " ו " ראש " - עמ ' , 80 יד לבנים - עמ ' , 81 חוקי עזר - עמ ' , 84 רוביק דנילוביץ' , סגן ראש העיר לענייני הצעירים - עמ ' , 89 גם לילדים יש בעיות תקציב - עמ ' . 92 גם זה רעיון ... אפשר ליצור בכיתה פינה שתיקרא " פותחים חלון , " וילדים יוכל ו להציג בה נושא אישי קצר הקשור לנושאי הלימוד – נושא שמעניין אותם , חשוב להם , מוזר להם , מרגש אותם , אקטואלי וכדומה . לדוגמה : סיפור על מישהו שתורם לחברה , או ביקור ביישוב בארץ , או סיפור העלייה של סבא וכדומה . מדי פעם אפשר להקדיש זמן בכיתה לפינה הזאת ולשמוע את הסיפורים האישיים של הילדים . פעילות כזאת בכיתה חשובה לאין ערוך הן בהקשרים תוכניים וערכיים והן בהקשרים של מיומנויות למידה ומיומנויות שפתיות . אכפת לי בת וכנית הלימודים בעמוד 20 כתוב : . 5 מעורבות חברתית – אזרחית התלמידים – 5 . 1 יהיו מודעים למקומו של היחיד במסגרת החברתית ולזיקה שלו לחברה , וכן למחויבות ולאחריות שיש לו כלפיה וכלפי היחידים בה . 5 . 2 יפעלו למען שילוב ילדים שונים מקבוצות אוכלוסייה שונות בחברתם ובקהילה , ויסייעו להם לקחת חלק פעיל בעשייה החברתית . 5 . 3 יהיו ערים להיבטים שונים ( כגון : אירועים , תופעות , בעיות ודילמות , אורחות חיים ודעות ) של החברה ושל הסביבה שבה הם חיים . יעריכו אותם , יבקרו אותם וירצו לתרום לשיפורם , תוך תחושת שייכות ומעורבות . 5 . 4 יגבירו את המעורבות האזרחית ואת היזמה לפעילות בקהילה , תוך הזדהות עם ערכיה , ותוך שיתוף פעולה וקשרים הדדיים עם כל הגורמים בקהילה . פן זה של ת ו כנית הלימודים עולה בהרחבה בכל אחד מהפרקים של חומרי הלימוד לחיות יחד בישראל - ד , הן בתכנים והן במשימות מגוונות שהילדים מתבקשים לבצע . התייחסות ישירה לפן הזה של תכנית הלימודים עולה בפינה " אכפת לי . " הפינה כוללת סיפורי ם של ילדים ומבוגרים התורמים לחברה . לא הוצגו בפינה זאת מעשים הרואיים שכלולה בהם הקרבה יוצאת דופן , אלא תוארו מעשים של אנשים כמונו וכמוכם שעושים למען החברה והקהילה , מעשים שכל אחד יכול לעשות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר