עמוד:17

מרכיבים דידקטיים בחומרי הלימוד חבורת תושבי הספר 5 ילדים ותוכי הם משתתפים קבועים בכל פרקי הספר וחוברת הפעילויות . הדמויות המצוירות הן בנות אותו גיל של התלמידים ומדברות בשפתם , מראן ודבריהן מתובלים בקורטוב של הומור , והמידע שהן מעבירות אינו מנוכר ומגיע "מגבוה " , אלא הוא חלק מהתרחשות " אמיתית " שמתרחשת מול עיני התלמידים ומעוררת עניין ורצון לקחת בה חלק . הדמויות הן חוליה מקשרת ומתווכת בין הלומדים לבין הטקסט , ותפקידיהן אחדים : להבהיר , להעיר ולהאיר מרכיבים שונים בנושאי הלימוד , לעורר שיח דבור ודיונים , ליצור עניין ומעורבות , לעורר את התלמידים להגיב לדבריהן , ולציין נקודות השקה עם העולם שמחוץ לחומרי הלימוד . לדוגמה בספר : בעמ ' 6 ובעמוד 16 הילדים והתוכי מרחיבים את משמעות ה מושג " אזור " . בעמ ' 8 מביאים היבט לשוני – הם מקשרים את הכיוון מזרח לזריחת השמש , ואת הכיוון מערב לשעת הערב . בעמ 51 ' הם מעלים לדיון את הסוגיה של שוויון בין בנים לבנות , ומזמינים את הלומדים להביע את דעתם . בעמ 54 ' הם מדגימים את מיומנות שאילת השאלות . בעמ 66 ' הם מציעים התייחסות אישית לטקסט הדן בהכללות מופשטות . בעמ ' 99-98 הם מציעים לערוך רפלקציה על תהליך הלימוד . לדוגמה בחוברת : בעמ 7-6 ' הם מסייעים להבנה של משימות : בעמ ' 6 הם נותנים טכניקה לביצוע , ובעמ ' 7 דוגמה של ביצוע . בעמ 60 ' הם הופכים משימה מורכבת לאירוע ממשי שאפשר לבצע בעניין והנאה . גם זה רעיון ... קורה לא אחת שילדים מתביישים לדבר לפני מליאת הכיתה בנושאים הנידונים . הנה רעיון : אפשר להגדיל את הילדים המצוירים בעזרת מכונת צילום ( למשל , מעמ ' 67 בחוברת , ( להדביק את הדמויות המוגדלות על קרטון , וכך ולהפוך אותן לדמויות שאפשר להסתתר מאחוריהן . ואז במקומות שונים בתהליך הלימוד אפשר לערוך משחקי תפקידים בדילמות שונות - הילדים משחקים דמות שבחרו , והם מסתירים את פניהם מאחוריה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר