עמוד:3

תוכן העניינים : מבוא כללי לכיתות ג-ד 4 ................................................................................... פתח דבר 4 .................................................................................................................. תוכנית הלימודים החדשה במולדת , חברה ואזרחות 6 ...................................................... יישום התוכנית בסדרה " לחיות יחד בישראל " 7 .............................................................. הרציונל ועקרונות הפיתוח 10 ......................................................................................... המרכיבים המרכזיים של חומרי הלימוד 13 ...................................................................... הספר 13 ...................................................................................................................... חוברת הפעילויות 14 ..................................................................................................... לחיות יחד בישראל – לכיתה ד 16 ................................................................... הקדמה חשובה 16 ........................................................................................................ ! מרכיבים דידקטיים בחומרי הלימוד 17 ........................................................................... המבנה והרצף של הפרקים בספר ובחוברת הפעילויות 21 ................................................... פרק ראשון : היכרות עם היישובים בישראל 21 ....................................................... המלצות להוראה-למידה של הפרק 21 ............................................................................. הערות והארות לפעילויות בחוברת 22 .............................................................................. פרק שני : תושבי ישראל – נעים להכיר ! 24 .............................................................. המלצות להוראה - למידה של הפרק 25 ............................................................................ הערות והארות לפעילויות בחוברת 25 .............................................................................. פרק שלישי : היישובים – אז והיום 28 ...................................................................... המלצות להוראה - למידה של הפרק 29 ............................................................................ הערות והארות לפעילויות בחוברת 29 .............................................................................. פרק רביעי : הרשות המקומית 31 ............................................................................. המלצות להוראה - למידה של הפרק 31 ............................................................................ הערות והארות לפעילויות בחוברת 32 .............................................................................. מאמרים בנושאי הספר 34 .................................................................................. מחויבות חברתית בישראל : לא השלטון לבדו אחראי לרווחת הפרט בחברה היהודית 34 ....... חוק השבות 36 .............................................................................................................. " המפרנסת השנייה " בעידן הגלובליזציה : נשים בשוק העבודה בישראל 39 ........................... ההון האנושי של אוכלוסיית ישראל 44 ............................................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר