עמוד:i10

מדינת ישראל כמדינה יהודיתת א ישראל הוגדרה כמדינה יהודית בהכרזה על הקמתה האבות המייסדים של מדינת ישראל הגדירו אותה במגילת העצמאות והדגישו את מהותה כמדינה יהודית : . 1 " אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל" . 2 " זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית" . 3 " מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות" . 4 " אנו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבניין מדינתו" . 5 " אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב היישובפ" מובאות אלה מן ההכרזה ממחישות את תפיסתם של המכריזים : מדינת ישראל היא מדינה יהודית , ריבונית , מדינתו של העם היהודי , המקיימת קשר הדוק עם יהודי התפוצות ופתוחה לעלייה יהודית . הכרזת המדינה מתארת את הקמת המדינה כתוצאה של שאיפת התנועה הציונית להקים בארץ ישראל מדינה יהודית שתהיה בית לאומי ליהודים , והיא תוצאה של זיקת העם לארצו במשך כל שנות הגלות . החזון הציוני היה הקמת מדינה בעלת רוב יהודי אשר תרכז בה את רוב העם היהודי . חלקו הראשון של חזון זה אכן התממש וכיום מרבית תושבי המדינה הם יהודים , ואילו חלקו השני עדיין לא מומש . על פי ההכרזה , אופיה היהודי של המדינה מתבטא גם בחיים התרבותיים והרוחניים של העם בארצו ובריבונותו בה . ואכן , לאופיה היהודי של מדינת ישראל יש ביטוי בדרכים רבות : רוב אזרחי המדינה הם יהודים ; השפה המדוברת בישראל היא עברית ; וסמלי המדינה , מוסדותיה , חוקיה ותרבותה מבטאים גם הם את אופיה היהודי של המדינה . הכותל המערבי עוד אחד מסמלי המדינה היהודית - אם כי לא הוכרז כסמל רשמי - הוא הכותל המערבי . מאז מלחמת ששת הימים נערכות ברחבה שמול הכותל תפילות ומתקיימים טקסים חשובים כגון טקסי בר מצווה ובת מצווה והשבעת טירונים של יחידות צה"ל השונות . המקום מנוהל על ידי משרד הדתות . הכותל , שהוא קטע מחומת התמך המערבית של הר הבית , הוא השריד היחיד של בית המקדש ועל כן זהו האתר הקדוש ביותר ליהודים . לפי המדרש השכינה שורה על הכותל . בתמונה : תפילה ליד הכותל , סוכות 1979 א בדקו במקורות שונים מהו מספרם של היהודים החיים כיום בישראל , ומהו מספרם של יהודי התפוצות כיום . נסו לברר גם מה היה מספרם של יהודי ישראל ביום הקמת המדינה , ומה היה אז מספרם של יהודי התפוצות . מהי המסקנה מהשוואת הנתונים של שתי התקופות ? ב אילו סמלים נוספים על אלה שהוזכרו כאן מבטאים את אופיה היהודי של מדינת ישראל ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר