עמוד:i7

העיקרון המבסס את השלטון הדמוקרטי על הכרעת הרוב הוא גם זה הנותן זכויות למיעוט , אשר אולי ייבחר לשלטון בעתיד . ההגנה על זכות הביטוי וההתארגנות של המיעוט מאפשרת בבוא העת חילופי שלטון , אם יחפוץ בכך העם . ההגנה על זכויות המיעוט , פירושה גם מניעת "עריצות . "הרוב למושג "רוב" יש כמה משמעויות . בכל שיטה דמוקרטית קיימת התייחסות , "רוב"ל אך משמעות המושג שונה משיטה לשיטה . ולמרות ההבדלים , כל משטר דמוקרטי מבוסס על הכרעת רוב כלשהי . למיעוטים ניתנת בדמוקרטיה הגנה ויש להם אפשרות להתארגן ולבטא את דעותיהם . המיעוט מוגן על ידי החוק מפני דיכוי על ידי הרוב , החוק נותן למיעוט זכויות אזרח , זכות להתארגן ולבטא את עמדותיו ואף להוות אופוזיציה ולפעול לחילופי שלטון . הגנה על זכויות המיעוט היא באמצעות חוקה וחוקים יסודיים המגינים על מיעוטים רעיוניים ואתניים , ועל ידי שיטה של הפרדת רשויות המונעת עריצות השלטון . הגבלת השלטון ריבונות העם אינה מתבטאת רק בבחירות . לפי ההשקפה הדמוקרטית , בין תקופת בחירות אחת לשנייה מקיים העם פיקוח וביקורת על השלטון . כיוון שגם רשויות השלטון עלולות לטעות , השלטון בדמוקרטיה נתון לפיקוח ולביקורת מצד האזרחים ומצד מנגנונים שונים שנועדו לכך . בכך מתבטא העיקרון שהשלטון בדמוקרטיה אחראי כלפי העם . במשטר הפרלמנטרי מתבטאת אחריות השלטון בכך שהממשלה זקוקה לאמונו של בית הנבחרים , היכול אף להביע אי אמון בה ולהדיחה . במדינות הדמוקרטיות החוקה משמשת אמצעי להגבלת השלטון . גם במדינות הדמוקרטיות שאין להן חוקה כתובה ( ישראל ובריטניה ) קיימים עקרונות מוסכמים של ריסון השלטון והגבלתו . לדוגמה , הפרלמנט מפעיל אמצעים כמו חקיקה , פיקוח על התקציב , ועדות חקירה ואופוזיציה פרלמנטרית . ארגונים ציבוריים שונים ודעת הקהל , ובעיקר אמצעי תקשורת ההמונים , מהווים גם הם אמצעי לפיקוח ולביקורת על השלטון במשטר הדמוקרטי . א לעתים מתעורר ויכוח בשאלה האם להפקיד החלטה בידי יחיד או בידי קבוצת אנשים . מה הם השיקולים בעד ונגד החלטת היחיד ? ב במשטר הדמוקרטי לעתים הרוב בבית הנבחרים מורכב מצירוף של נציגי מפלגות שונות , ואילו המפלגה הגדולה ביותר נמצאת באופוזיציה . האם יש בכך כדי לממש את עקרון הרוב בדמוקרטיה ? ג " אחרי רבים . "להטות חוו דעתכם על אימרה זאת . כיצד מבטא משפט זה את עקרונות הדמוקרטיה ? הצביעו על יתרון ועל חיסרון של הנאמר בו . ד מהי עריצות הרוב ? הביאו דוגמה הממחישה זאת . ה מתי נאמר שהחלטת הרוב אינה דמוקרטית ? ו הציגו דוגמה שאתם מכירים ללחץ ציבורי שגרם לשינוי מדיניות הממשלה . הפרלמנט ההונגרי בבודפשט נבנה במאה 19-ה לפי דגם של בתי הפרלמנט בלונדון זהו מבנה מפואר ששימש כאחד מסמלי השלטון לאחר נפילת המשטר הקומוניסטי בהונגריה , בשנת , 1990 החל הפרלמנט לתפקד בהדרגה כפרלמנט דמוקרטי בריטניה מכונה " אם הפרלמנטים" והיא דוגמה למשטר פרלמנטרי שבו הממשלה "צומחת" מן הפרלמנט , מורכבת מחברי פרלמנט ונשענת על רוב בפרלמנט עקרונות היסוד של המשטר בבריטניה הם : שלטון החוק , עליונות הפרלמנט , סובלנות דתית ודמוקרטיה ייצוגית בתמונה : בתי הפרלמנט בלונדון ומגדל השעון שבראשו ה"ביג בן" כשהפרלמנט מתכנס בלילה , דולקת נורה בראש המגדל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר