עמוד:i5

בחלק הרביעי פונים כותבי ההכרזה אל גורמים אחדים בהצהרות ובקריאות שונות : . 1 פנייה אל ארגון האומות המאוחדות : מדינת ישראל מצהירה על נאמנותה לעקרונות מגילת האומות המאוחדות . המדינה מצהירה על נכונותה לשתף פעולה עם האו"ם בהגשמת החלטת האו"ם מיום 29 בנובמבר , 1947 ולפעול להקמת אחדות כלכלית של ארץ ישראל . . 2 פנייה אל בני העם הערבי תושבי מדינת ישראל בקריאה לשמור על השלום ולהשתתף בבניין המדינה . לערבים אזרחי ישראל מובטחים ייצוג במוסדות המדינה , אזרחות ושוויון . . 3 פנייה אל מדינות ערב השכנות : ישראל מצהירה על רצונה בשלום ובשכנות טובה , ועל נכונותה לשתף פעולה עם מדינות ערב ולקיים עזרה הדדית למען קידמה במזרח התיכון כולו . . 4 פנייה אל העם היהודי בתפוצות להתלכד סביב המדינה ולסייע לה בעלייה ובבניין המדינה ובחיזוקה . א בהכרזה על הקמת המדינה יש ביטוי 4-ל מאפיינים מרכזיים של מדינת ישראל : ישראל היא מדינה יהודית , שאיפתם של היהודים בכל הדורות . ישראל היא מדינה ציונית ושעריה פתוחים בפני כל יהודי . ישראל היא מדינה דמוקרטית . מדינת ישראל שואפת לשלום . עיינו בהכרזה כולה ומצאו בה הוכחות לכל מאפיין . הציגו מובאות מן ההכרזה . ב התייחסו לכל אחד מחלקי ההכרזה וכתבו מהי חשיבותו . ג ערכו רשימה של הערכים של מדינת ישראל על פי ההכרזה . האם ייתכן שיהיה ניגוד בין ערכים שונים ברשימה שהצגתם ? הדגימו ונמקו . דוד בן-גוריון קורא את מגילת העצמאות במעמד הכרזת המדינה - ה' באייר תש"ח , 14 במאי 1948 פסקת הסיום של ההכרזה וחתימות מחבריה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר