עמוד:i4

החלק השלישי : עקרונותיה של מדינת ישראל בחלק זה מצהירים מחברי ההכרזה על העקרונות שינחו את המדינה בעתיד . 6 העקרונות שמדינת ישראל תהיה מבוססת עליהם , הם : . 1 עליית יהודים לארץ : לכל יהודי יש זכות לעלות ארצה . . 2 פיתוח הארץ לטובת כל תושביה : הכוונה היא להרחבת יישובים ולהקמתם של יישובים חדשים , למפעלי פיתוח שונים ולהתרחבות כלכלית לטובת כלל התושבים . . 3 אופיה הדמוקרטי של מדינת ישראל : המילה "דמוקרטיה" אינה כתובה במפורש בהכרזה , אך אופיה הדמוקרטי של המדינה נרמז בעקיפין ממילות ההכרזה , שכתוב בה כי המדינה תהיה מושתתת על יסוד החירות ותקיים שוויון חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה : א . שוויון זכויות - מדינת ישראל תקיים שוויון חברתי ומדיני לכל אזרחיה בלי הבדל דת , גזע ומין . הכוונה היא לשוויון בפני החוק , לשוויון בזכות הבחירה ובזכות להיבחר ובעוד זכויות פוליטיות , וכן לשוויון חברתי המתבטא באיסור אפליה ובמתן הזדמנויות שוות לכל . ב . חופש - במדינה בעלת משטר דמוקרטי ליבראלי , השמירה על חופש דת , מצפון , לשון , חינוך ותרבות , היא עיקרון חשוב ומרכזי . . 4 שמירה על המקומות הקדושים של כל אחת מן הדתות . . 5 יסודות החירות , הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל : מדינת ישראל הצעירה מכריזה על שאיפתה להנהיג חברה חופשית וצדק חברתי לאזרחיה ועל שאיפתה לשלום , וזאת לאור חזונם של נביאי ישראל . . 6 נאמנות לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות , כגון : יישוב סכסוכים בדרכי שלום , שיתוף פעולה בפתרון בעיות בין-לאומיות בתחומי הכלכלה , החברה והתרבות , ופיתוח יחס של כבוד לזכויות האדם . החלק הרביעי : הצהרות ופניות שונות א על פי ההכרזה , העיקרון הראשון של מדינת ישראל הוא "עלייה יהודית וקיבוץ . "גלויות מדוע , לדעתכם , מוצג עיקרון זה ראשון ? ב אילו היה הדבר בידכם , אילו עקרונות הייתם מוסיפים לאלה המובאים בחלק השלישי של ההכרזה ? נמקו את בחירתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר