עמוד:37

חומר עזר בנושאי הספר בדפים הבאים תמצאו חומר רקע נוסף הקשור לנושאים שונים המופיעים בחומרי הלמידה . להלן הפירוט : הרקע ההיסטורי להכרזה תוכן ההכרזה וחלקיה עקרונות המשטר הדמוקרטי המודרני מדינת ישראל כמדינה יהודית בעלי הזכויות תמונות : לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צלמים : עמ ' , 8 עמ ' 12 למטה – זולטן קלוגר , עמ ' – 10 פרנק שרשל , עמ ' – 52 חנניה הרמן ניסן נוה : עמ ' , 22 עמ ' 23 למעלה נירית לוי : עמ ' 24 טקסטים : שרף זאב , שלושה ימים , , 1956 עמ ' © . 231-230 , 226 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל-אביב . החומרים לקוחי ם מתוך ה ספר אזרחות – האתגר , מאת ניסן נוה , הוצאת המרכז לטכנולוגיה חינוכית , . 2001 © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , תל אביב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר