עמוד:36

בשלב השני של הפעילות הלומדים בודקים עד כמה הם מכירים קבוצות שונות של אזרחים בישראל , קבוצות שהם אינם נמנים עליהן . יש להניח שחלק מהקבוצות יהיו מוכרות יותר , וחלק פחות . המטרה היא לעורר סקרנות ועניין להכיר קבוצות אחרות , ולעודד גישה פלורליסטית הרואה בגיוון וברב-תרבותיות מאפיין חיובי ורצוי , כשלב ראשוני בקבלת האחר . חשוב לבנות השקפת עולם שרואה בגיוון ובריבוי דעות ואנשים , שכה מאפיינת את החברה הישראלית דבר חיובי ומבורך ( ולא רק דבר קשה שמעורר מחלוקות וסכסוכים . ( כאן אפשר לעשות פעילויות שונות שנועדו להמחיש את החיוב שבמגוון . כדאי לשאוב רעיונות מהפעילויות שבאתר ' בין הצלצולים ' : http : // itu . cet . ac . il / Inner . aspx ? nItemID = 880 & nSubjectID = 2 & nPage = 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר