עמוד:33

להיות אזרחים במדינת ישראל " אם מחפשים מכנה משותף כולל לאזרחים במדינת ישראל , אז אין מכנה משותף לבד מהאזרחות . זה המכנה המשותף הרחב . היתרון של המכנה המשותף הזה שהוא לא מתחרה והוא לא מתנגש בזהויות הקבוצתיות הפרטיקולריות . ' להיות אזרח ' זה לא מוציא וזה לא שולל וזה לא סותר את העובדה שמישהו יהודי ושמישהו פלשתיני , שמישהו דתי ומישהו איננו דתי . זאת אומרת ש המושג אזרחות לא נמצא במריבה עם השתייכויות וזהויות אחרות . לכן אני חושב שיש צורך חברתי עמוק בחיזוק האזרחות כמכנה משותף " . ( מרדכי קרמניצר ) המושג שעליו בנוי הפרק כולו הוא " אזרח " . מונח זה מבטא את הקשר של האדם למדינתו , למסגרת המדינית שבה הוא חי באופן קבוע ואליה הוא שייך . האוכלוסייה של מדינת ישראל מגוונת מאוד . חיים כאן בני עמים שונים ובני דתות שונות , חיים כאן יהודים דתיים וחילונים , חרדים ומסורתיים , ותיקים ועולים , אנשים מארצות מוצא שונות ומקבוצות אתניות שונות , צעירים ומבוגרים , עשירים ועניים . בין הקבוצות השונות שבחברה הישראלית יש לעתים עימותים וחלוקי דעות . מה שמאחד את כולם הוא היותם אזרחי המדינה . הדבר הראשון שמשותף לכל אזרחי המדינה הוא מקום המגורים - כולם גרים במדינת ישראל . בין אזרחי המדינה יש בני עמים שונים ובני דתות שונות , אך אין בכך סתירה או ניגוד לזהותם כאזרחי לימוד כזה יעודד ראשית הבנה של תחום הדעת , ובעיקר : ראיית ההווה כהשתלשלות של העבר . הבנה כי אירועים ומאורעות בעבר קשורים זה בזה והם אינם אוסף של מקרים בודדים . תוכנית הלימודים מדגישה כי בני אדם שונים מפרשים באופן שונה את האירועים שהתרחשו בסביבתם . כך למשל , המאבק להקמת המדינה יתואר על ידי יהודי –ישראלי בדרך שונה מזו של פלשתיני . תוכנית הלימודים ממליצה שכל קבוצה תלמד פרקים ואירועים אחדים מתוך הסיפור של קבוצות אחרות , ועל ידי כך אפשר לטפח יחס של סובלנות וכבוד הדדי כלפי האחרים . אנו ממליצים לבתי ספר שונים , בהתאם למאפייני אוכלוסיית הלומדים בהם , להרחיב את הידע לגבי תפיסות שונות של אירועים שהתרחשו במרחב הגיאוגרפי של ארץ ישראל ( עוד בנושא זה – עמוד ים – 228 250 בתוכנית הלימודים . ( הפרק השני ביחידה עוסק בפן הדמוקרטי של המדינה , במאפיינים ו בהיבטים שונים של הדמוקרטיה במדינת ישראל . למשל : שלטון העם , שלטון החוק , שוויון הכול בפני החוק , זכויות האזרח , מוסדות השלטון במשטר דמוקרטי והפרדת הרשויות , אזרחות פעילה ומעורבות ציבורית . העיסוק בנושאים אלה נעשה בדרך המתאימה לגיל הלומדים . על המשמעות של " להיות אזרח " תוכלו לקרוא בקטע המידע שלפניכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר