עמוד:28

הערות והארות לפעילויות ביחידה 2 פעילות 2 עמוד : 47 תצפית על הסביבה הקרובה שלי התצפית היא סוג של הסתכלות מכוונת , והיא עשויה להעשיר את התלמיד בידיעות על הסביבה ממקור ראשוני . התצפית היא מקור מידע לידע נוסף על המתרחש בסביבה , ידע שנצבר באמצעות הפעלה – חושית ( ראייה , התבוננות ) של התלמיד . אפשר לזהות שני שלבים עיקריים בתצפית : שלב א – בשטח , התמקדות בתיאור הנגלה . רצוי לכוון את התלמיד למרכיבים שונים שעשויים להעשיר את התיאור . שלב ב – עיבוד המידע , העלאת השערות ואף הסקת מסקנות מהעובדות שנצפו ותוארו . למשל : תצפית על מבנים בנוף – גודלם , צבעם , סגנון בנ ייתם וכדומה - תאפשר בשלב השני להסיק כמה מסקנות בקשר לגילו של היישוב , ארצות המוצא של התושבים , ועוד . בדו " ח התצפית שישנו בחוברת בעמוד 47 הדגש הוא על שלב א – התבוננות וכתיבה תיאורית של הדברים הנגלים לעין התלמיד . אנו ממליצים לעבוד על נושא התיאור יחד עם המורה לכישורי שפה שבבית ספרכם . עבודה משותפת עשויה להוביל לרמת ת יאור מפורטת יותר וכך לחזק בו זמנית שתי מיומנויות : תצפית וכתיבה תיאורית . לאחר הכתיבה התיאורית יש מקום לעבור בכיתה לשלב ב – עיבוד והסקת מסקנות . חשוב לשאול את התלמידים מה המשמעות של התיאורים הללו , מה הם אומרים לגבי הסביבה שהם חיים בה . פעילות 3 עמוד : 48 בסביבה שלנו – תופעות טבע ומעשה ידי אדם חשוב לעמוד על ההבחנה בין תופעות טבע ( סביבה טבעית ) לבין מעשה ידי האדם מאחר ש הייחוד של בני האדם ( לעומת בעלי חיים וצמחים ) הוא בכך שהם יוצרים דברים בסביבה ומשנים אותה בהתאם לצורכיהם . בשלב ראשון יש לחדד עם התלמידים את ההבחנה הזו . אפשר לצאת לסיור קצר בחצר בית הספר או ברחובות הסמוכים ולבחון מה בסביבה הוא טבעי ומה הוא מעשה ידי אדם . בסיור בו ודאי תמצאו שקיימים בסביבה תוצרים שהם משולבים , כלומר הם גם משאב טבעי וגם ידי האדם פעלו עליהם . לדוגמה : ספסל עץ בגן הציבורי – העץ הוא חומר טבעי והאדם הכין ממנו ספסל ; או שביל כורכר עשוי מאבן טבעית שהאדם גרס . לעתים ההבחנה תדרוש מהמורה להתעכב על המונח ים ' , 'טבעי ' , 'מלאכותי ' מבוית ' או ' מתורבת' . למשל , חורש ים תיכוני הוא סביבה טבעית , ואילו מטע אפרסקים הוא מעשה ידי האדם . בשלב השני רצוי לתת לתלמידים להעריך את התועלת ואת החיסרון בפעולותיו של האדם . מעשיו של האדם בסביבה הטבעית יוצרים מתח מתמיד בין שימור התנאים הטבעיים לבין פיתוח ויצירת שינויים למען רווחתו של האדם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר